Ana Sayfa
 
T.C. SAĞLIK BAKANI
     
Haberler - Duyurular
    
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
    Ana Menü    Mevzuat    Genelgeler
Genelgeler

Uzman Hekimlerin Hizmet İçi Eğitimlerine Yönelik Genelge
Standart Dosya Planı Genelgesi
Sözleşmeli Personeli Alımı Hakkında Genelge
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014-04 ve 2014-05 Nolu Genelgeleri
Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı hakkındaki Genelge
Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları
Elektronik Belge Standartları
Döner sermaye bütçe uygulamaları (2012/1 Sayılı Genelge)
Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ile ilgili Genelge
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Hakkında Genelge
Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi
Atama ve Nakil Yönetmeliği Hakkında Genelge
2014-1 Nolu Genelge (Sağlık Personelinin Öğle Yemek Tatili ile ilgili )
2014-02 Nolu Genelge (Danıştay Kararına İstinaden Dağıtılacak Ek Ödeme Tutarının Belirlenmesi)
2013-14 Nolu Genelgenin İptali Hakkında 2013-23 Nolu Genelge
2013-12 Nolu 2014-2015-2016 Döner Sermaye Bütçe Çağrısı Genelgesi
2013-11 Nolu Sağlık Turizmi Genelgesi
2013-09 Nolu Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları Genelgesi
2013-08 Nolu Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemi Genelgesi
2013-08 Nolu 2012-24 Nolu Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkındaki Genelge
2013-07 Nolu Tıbbi Hizmet ve Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarında İzin, Yaklaşık Maliyet Tespiti ve Maliyet Analizi Genelgesi
2013-06 Nolu Birliklerin Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımları Genelgesi
2013-05 Nolu Genelge Doğrudan Temin Alımlarında (22-f) Belirli Süreli Sözleşmeler
2013-04 Nolu İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri İle İlgili Genelge
2013-03 Nolu 209 Sayılı Kanun Değişikliği Genelgesi
2013-02 Nolu Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği Hakkında Genelge
2013-01 Nolu Muhakemat Hizmetlerinin Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarca Müştereken Yürütülmesi
2012-49 Nolu Ticari Alanların Kiraya Verilmesine İlişkin Genelge
2012-43 Nolu Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımları Genelgesi
2012-36 Nolu Kamu Hastane Birliklerine Geçiş İşlemleri Genelgesi
2012-11 Nolu Mal Alımlarında İşin Miktarının ve Süresinin Belirlenmesi Genelgesi
2012-03 Nolu Satınalma İşlemleri İle İlgili Genelge
2012-02 Nolu Askerlik Sevk Tehir İşlemleri Genelgesi
2011-62 Hasta ve Yakınlarından Taahhütname ve Senet Alınmaması Genelgesi
2011-56 Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Genelgesi
2011-53 Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımlar Genelgesi
2011-27 Nolu Çerçeve Anlaşmalar ve Toplu Alımlar Genelgesi
2011-26 Yoğun Bakım Servislerine Hasta Yatırılması Genelgesi
2011-22 Nolu Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan İşçilere Öngörülecek Ücretler Genelgesi
2011-20 Hasta Taşıma Hizmeti Alımı Genelgesi
2011-13 Radyolojik Film Atık Banyo Solusyonlari ve Atık Röntgen Filmleri Hakkında Genelgesi
2011-06 Acil Servislerde Bulunan Veznelerin Kaldırılması Genelgesi
2010-82 Nolu Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alımları Genelgesi
2010-75 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları
2010-69 Nolu Piyasadan Alınan Mal ve Hizmetlere İlişkin Ödemeler Genelgesi
2010-61 Nolu Sağlık Bilgi Sistemleri Genelgesi
2010-58 Nolu Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alımları Genelgesi
2010-56 Nolu Laboratuar Hizmet Sunumu İhtiyaçlarının Alımları Genelgesi
2010-49 Nolu Kurumların İhtiyaçlarının Karşılanması Genelgesi
2010-43 Nolu İşçi Sayısının Tespiti ve Öngörülecek Ücretler Genelgesi
2010-29 Nolu Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Hakları Genelgesi
2010-14 Nolu Bağlı Kurum ve Kuruluşların Birbirinden Mal ve Hizmet Almada Ödemeler Genelgesi
2010-11 Nolu Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Hakkinda Genelge
2009-83 Nolu Harcamalarda Etkinlik ve Verimlilik Genelgesi
2009-72 Nolu Kurumların İhtiyaçlarının Karşılanması Genelgesi
2009-71 Nolu Çerçeve Anlaşma İhaleleri ve Münferit Sözleşmeler Genelgesi
2009-64 Nolu Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak İşçi Sayısı Tespiti Genelgesi
2009-45 Nolu İl Stok Havuzu ve İhtiyaçların Karşılanması Genelgesi
2009-32 Nolu İşçi Sayısı ve Ücretler Genelgesi
2009-21 Nolu Hasta Hakları Uygulama Genelgesi
2009-10 Nolu Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Vermeleri Genelgesi
2008 -42 Nolu D. Sermaye Kayn. Yapılacak Olan İhalelerde Uyulması Gereken U. ve E. Genelgesi
2008 -16 Nolu Egitim Gideri Genelgesi
2005-11 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Genelge
2005-02 Nolu Hasta Hakları Genelgesi
2002-61 Sayılı Bakaya Tabiplerin Sevk İşlemleri Genelgesi

     
 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu - 0 312 705 10 00
facebook twitter LinkedIn