Ana Sayfa
 
T.C. SAĞLIK BAKANI
KURUM BAŞKANI
     
Haberler - Duyurular
    
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
    Ana Menü    Mevzuat    Yönetmelikler
Yönetmelikler

Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
Hasta Hakları Yönetmeliği - 01.08.1998 - 23420
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik - 06 Nisan 2011
Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği
Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare Ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik
Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelik
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği

     
 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu - 0 312 705 10 00
facebook twitter LinkedIn