silinecek Kurum Başkan Yardımcımız Dr. Turhan SULHAN Başkanlığında Şanlıurfa İlinde Ar-Ge Toplantısı Gerçekleştirildi

 

Onuncu kalkınma planı, ulusal bilim yenilik teknolojisi 2015-2016 stratejisi başta olmak üzere TÜBİTAK, Bakanlığımız ve Kurumumuzun ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu sorumluluğunda yürütülen, Ulusal Bilim Yenilik Teknolojisi 2015 eylem önerisi olan “Eğitim ve Araştırma Hastanelerimizin Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi” konulu eyleme esas teşkil edecek eğitim, Ar-Ge yapılanma toplantısı 15.04.2016 tarihinde Şanlıurfa’ da gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Toplantıya Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcımız Dr. Turhan SULHAN ve Daire Başkanı Tünay ŞAHİN  ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Eğitim ve Ar-Ge birim sorumluları katılmışlardır.

 

Toplantıda; Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK destek süreçleri, eğitim ve Ar-Ge birimlerinin birlikte çalışacağı kurullar, fon kaynaklarından sağlanan mali desteklerin mali hizmetler yönünden yürütülmesi ve koordinasyonu, bilimsel araştırma izinleri gibi konuları ele alınmıştır.