silinecek Kurum Başkan Yardımcımız Dr. Turhan SULHAN Trabzon Genel Sekreterliği'nde Eğitim, Ar-Ge Birimleri Yapılandırma Toplantısı'na Katıldı

Destek ve İdari Hizmetler Başkan Yardımcımız Dr. Turhan SULHAN, Eğitim Araştırma  Geliştirme Daire Başkanı  Tünay  ŞAHİN ile birlikte, Onuncu Kalkınma Planı, Ulusal Bilim Yenilik Teknolojisi(UBYTS) 2015-2016 Stratejisi başta olmak üzere TUBİTAK, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun sorumluluğunda yürütülen, UBYTS 2015 eylem önerisi olan  “Eğitim ve Araştırma Hastanelerimizin Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi” konulu eyleme esas teşkil edecek, Trabzon KHB Genel Sekreterliği'nde düzenlenen Eğitim, Ar-Ge birimleri Yapılandırma Toplantısı'na katılmıştır.


Kurum Başkan Yardımcımız Dr. Turhan SULHAN yaptığı konuşmasında ''Eğitim Ar-Ge biriminin önemine, yapılan klinik araştırmalar, eğitim araştırmalarına'' bahsetmiştir.