silinecek-Ankara Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri Çalışma toplantısı /03.03.2016

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı ve İletişim Daire Başkanlığı tarafından Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlerinin katılımı ile 03 Mart 2016 tarihimde Kurum Başkan Yardımcımız Dr. Turhan SULHAN’ın Başkanlığında çalışma toplantısı düzenlendi.

Ankara 3 Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde hizmet vermekte olan sağlık tesislerinde medya ve iletişim faaliyetlerini desteklemek, kurumumuz faaliyetleri hakkında farkındalık düzeyini arttırmak, kurumsal kimlik ve kurumsal aidiyet duygusunun içselleştirilmesi hedefiyle çalışma toplantısı gerçekleştirildi.