silinecek IĞDIR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25.02.2016 tarihinde Iğdır İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerin değerlendirildiği toplantı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcılarımızdan Dr. Ercan ÖZGÜL, Uzm. Dr. Ümit Murat PARPUCU ve Dr. Turhan SULHAN’ın katılımlarıyla gerçekleşti.