İş Akış Şemaları

İş Akış Şemaları

 1. Acil Servise Başvuran Mülteci-Sığınmacı Başvuru Sahibi-Vatansız Hastaların Algoritması İndir

  Acil Servise Başvuran Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamındaki Hastaların Algoritması İndir

  İnsan Ticareti Mağdurları Algoritması İndir

  NATO Bünyesinde Ülkemiz Sınırları İçerisinde Görevli Yabancı Askerler Algoritması İndir

  Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Algoritması İndir

  Iraklılar Hizmet Algoritması İndir

  Sağlık Turizmi Algoritması İndir

  Suriyeliler Hizmet Algoritması İndir