Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi

Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi

 1. Resmi Yazı İndir

  Makam Onayı İndir

  Bilgilendirme Metni İndir

  Kurum Başkanlığının Genel Yazısı İndir

  Ek-1 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları İndir

  Ek-2 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi İndir

  Ek- 3 İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeleri Listesi İndir

  Ek-4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi İndir

  Ek-5 Engelli Sağlık Raporu Ücreti Onam Formu İndir

  Ek-6 Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları İndir