Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe

Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe İşlemleri

2017 Mali yılı Üst Yönetici Yetkisi ile Sağlık Ulaşım Araçları/Taşıtların HEK, Devir İşlemleri Hakkında Duyuru

2017 Mali yılı Üst Yönetici Yetkisi ile Sağlık Ulaşım Araçları/Taşıtların HEK, Devir İşlemleri Hakkında Duyuru

Merkezi Satınalma

Satın Alma İşlemleri

Sağlık Sigortası ve Faturalandırma

Sağlık Sigortası, Faturalandırma ve Mali Analiz İşlemleri

Stok Takip ve Analiz

Stok Takip ve Analiz İşlemleri

Tedarik Yöntemleri

Tedarik Yöntemleri ve Düzenleme İşlemleri

Stratejik Faaliyetler

Stratejik Faaliyet İle İlgili İşlemler

Faaliyetlerimiz

Copyrights © 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu.