Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Eğitim Dokümanı

669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Askeri Hastaneler Bakanlığımıza devredilmiştir. Askeri hastanelerin Bakanlığımıza devredilmesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, öğrencileri ve bunların adayları ile 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaşların görevlerine uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek amacıyla muayene ve sağlık raporu işlemleri, Bakanlığımıza bağlı sağlık tesisleri tarafından yürütülmektedir.

Söz konusu muayene işlemleri ve sağlık raporları; 11.11.2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre düzenlenecektir. 

Muayene işlemleri ve sağlık raporlarının düzenlenmesinde özellikle mevzuat farkındalığının oluşturulması, rapor düzenlemekle yetkili sağlık tesislerimizin hangilerinin olduğu ve var olan rapor formatının nasıl tanzim edileceğine ilişkin hazırlanan eğitim dokumanı ekte yer almaktadır.

  1. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Sunumu İndir

    Sağlık Yeteneği Yönetmeliği İndir

    Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Genelgesi İndir

    Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi İndir