Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Eğitim Programı

25.05.2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/14 Nolu Başbakanlık Genelgesinin 7’ inci maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmet içi eğitimlerde kadın erkek fırsat eşitliği konusuna yer verilecektir” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda; Kurumumuz  Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda, 13.12.2016 ve 14.12.2016 tarihinde saat 10:00 da (2 grup halinde), “kadın erkek fırsat eşitliği” konusunda hizmet içi eğitim düzenlenecektir. 

Söz konusu eğitime Kurumumuzda görev yapan tüm personelin katılımı zorunlu olup hizmeti aksatmayacak şekilde planlama yapılarak personelin katılımı sağlanacaktır.