Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışında Eğitim Almaya Hak Kazananlar

1 Şubat 1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde Bakanlığımız Eğitim ve Seçme Komisyonu tarafından 13.10.2016 tarihinde gerçekleştirilen Mülakat sınavı sonucunda yurtdışında eğitim almaya hak kazananların listesi ekte yer almaktadır.

Kazanan kişilerin gidecekleri ülkenin resmi kurum ve kuruluşlarından eğitim göreceklerine dair kabul yazısı (akseptans) almaları gerekmektedir.

Akseptansın özellikleri;

  • Eğitimin başlama ve bitiş tarihi,
  • Eğitim göreceği konunun birebir uyuşması, (Konu başlığı aynı olacak)
  • Akseptans resmi başlıklı ve imzalı olmalı,
  • Eğitim göreceği süre zarfında gözlemci statüsünde olmamalı,
  • Akseptansın noter tasdikli tercümesi yapılmış olacak.

Başvurulacak eğitim veren resmi kurum olmalı, paralı eğitim veren kurumlara başvurulmamalı.

Her yaptığı yazışmadan bizi de bilgilendirmeli. (Yani yapılan yazışmaların birer örneğini de Kurumumuza göndermeli.)

Kabul eden kurumun Kabul yazısı bize hitaben olmalı, adayın adı, eğitim konusu, tarihi gibi tüm bilgiler yer almalı, eğitim alacağı konu başlığı birebir örtüşmeli.

Başvuru işlemleri biran önce tamamlanmalı, en son 2016 Aralık ayının başında çıkış yapılmalıdır.

  1. Hak Kazanan Personel Listesi İndir