Palyatif Bakım Hizmetleri Eğitimi 21-24 Aralık 2015

Kurumumuz Eğitim Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 21-24 Aralık 2015 tarihlerinde, "Palyatif Bakım Hizmetleri Eğitimi" başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim sunumları ekte yer almaktadır. 

 1. Gastrointestinal Obstrüksiyon,Gayta ve İdrar İnkontinansı İndir

  Palyatif Bakım ve Beslenme İndir

  Deliryum İndir

  Ajitasyon İndir

  Port ve Katater Uygulamaları İndir

  Palyatif Bakım Merkezleri İle Yoğun Bakım İlişkisi İndir

  Girişimsel Ağrı Tedavileri İndir

  Bitkinlik İndir

  Oral Problemler, Hıçkırık, Kaşıntı İndir

  Ağrı Kontrolü İndir

  Palyatif Bakım Hastalarında Gastrointestinal Semptomların Yönetimi İndir

  Palyatif Bakım Hizmetleri Yönerge Mevcut Durum ve Planlama Sorunlar ve Öneriler İndir

  Opioid Değişimi ve Opioid Yan Etkilerinin Yönetimi İndir

  Kayıp ve Yas Süreci İndir

  Palyatif Bakım Felsefesi, Fiziki Yapı ve Fonksiyonları İndir

  Palyatif Bakım Etiği ve Yasal Konular İndir

  Nefes Darlığı ile Başa Çıkabilme Yöntemleri İndir

  Palyatif Bakımda Alternatif güçlü opioid kullanımı İndir

  Palyatif Bakımda Hasta ve Çalışan Hakları İndir

  Palyatif Bakım Ekibi ve Çalışma Prensipleri İndir

  Palyatif Bakım ve Evde Sağlık Hizmetleri İndir

  Yoğun Bakımdan - Eve Ventilatörde Hasta Takibi İndir

  Opioidlerin Reçete Edilmesi Süreci İndir

  Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları İndir

  Kanserde Terminal Dönem Bakımı İndir

  Onkolojik Aciller İndir

  Palyatif Bakım Ünitesinde Dispne ve diğer respiratuvar semptomların yönetimi İndir

  Palyatif Bakımda Diyanet İşleri Başkanlığının Rolü İndir

  Palyatif Bakımda Psikososyal Destek İndir