17-18-19 Eylül 2015 Tarihlerinde Yapılması Kararlaştırılan Başasistanlık Sözlü Sınavı Hakkında Duyuru

Eğitim Araştırma Hastaneleri Başasistan Atamaları

Sözlü Sınav Duyurusu

 

Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtiyaç duyulan uzmanlık dallarına Başasistan ataması yapılacağına dair kadroların ilanını müteakip alınan başvurular neticesinde yazılı bilim sınavı 11.01.2015 tarihinde yapılmıştır.

Bilim sınavı sonucunda başarılı olan başvuru sahiplerinin branşlara göre belirlenmiş olan gruplar itibarıyla sözlü sınava alınmaları kararlaştırılmıştır. Sözlü sınavda Başasistan atamalarında uygulanacak sınav yönetmeliğinin 11. Maddesi esaslarına göre yapılacaktır.

Anılan madde hükmüne göre; sözlü mesleki bilim sınavı adayın uzmanlık alanları konularından yapılır. Jüriler; adayın mesleki bilgisi ile eğitim, öğretim ve araştırma yapabilme yeteneğini değerlendirir. Değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır ve belgelendirilir. Jüri üyelerinin ayrı ayrı değerlendirme puanlarının ortalaması 60 ve üzeri ise aday sözlü sınavda başarılı kabul edilir.

Her jüri üyesi adaya verdiği puanı, ayrı ayrı puanlayacak ve vermiş olduğu puan gerekçesini ayrıntılı olarak puan tutanağına işleyecektir.hükmüne göre jüri tarafından değerlendirme yapılacaktır.

Bu kapsamda sözlü sınava katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri 17-18-19 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara’da sözlü sınava alınacaklardır.

Sözlü sınava girecek adaylar, ilan edilen sınav merkezinde sınava alınacakları gün, sabah saat 08.30’da hazır olacaklardır.

Sözlü sınava katılacak aday özgeçmiş bilgileri ve yayınlarını içeren bir dosyayı sözlü sınav esnasında yanında bulunduracaktır.

Yayın dosyası sözlü sınav esnasında jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve adaya iade olunacaktır.

Her bir branş için sözlü sınavlar, üç öğretim üyesi profesör, doçent ve/veya eğitim görevlisinden oluşturulmuş jüri nezdinde gerçekleştirilecektir.

Yabancı dil belgesi uygun görülmemiş olan adaylar ile yabancı dil belgesi sunmamış olan adaylar geçerli dilbelgesini en geç 16.09.2015 tarihi saat 18.00’e kadar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu; Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı’na teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

Geçerli bir yabancı dil belgesi sunmamış olan başvuru sahipleri, sehven sözlü sınava alınmış ve başarılı olmuş olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Başvuru sahiplerinin başvuru ve atama şartlarını taşıyıp taşımadıkları atama aşamasında tekrar değerlendirilecektir.

İstenen belge ve bilgileri tam ve eksiksiz olarak sunmadığı tespit edilecek olan adayların ilgili kadroya atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olan başvuru sahipleri herhangi bir hak iddiasında da bulunamayacaklardır.

Ankara’da yapılacak sözlü sınavda branşlar itibariyle belirlenecek sınav merkezleri ve yeri ise en geç 11.09.2015 günü ilanen duyurulacaktır.