Daimi_İşçi Personel

İlgili dosyalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

  1. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndir

    TKHK' nın Üyesi Bulunduğu Türk Ağır Sanayi Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası İle Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Arasında İmzalanan İşletme Toplu İş Sözleşmesi İndir