Kurum Merkez ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığı

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kurumumuz Emrine Yerleştirilmeleri Yapılanlar

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kurumumuz Emrine Yerleştirilmeleri Hakkında

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Kamu Hastane Birlikleri Açıktan İstihdam

Açıktan İstihdam Edilenlerden İstenen Belgeler

Sözleşme Yapmaya Yetkili Makamlar

Sözleşme Yapmaya Yetkili Makamlar

4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel Hakkında

4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel Hakkında

4924 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeli Statüye Geçiş Rehberi

4924 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeli Statüye Geçiş Rehberi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesi (YENİ)

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesi (YENİ)

Mal Bildirim Formu

Mal Bildirim Formu

Atama Başvuru Formu

Atama Başvuru Formu

657 Sayılı DMK'nın 4/B ve 4924 Sayılı Kanuna Tabi Olan Personelin Sözleşme Yenileme İşlemleri

657 Sayılı DMK'nın 4/B ve 4924 Sayılı Kanuna Tabi Olan Personelin Sözleşme Yenileme İşlemleri

Copyrights © 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu.