Taşınmazlar Birimi

TAŞINMAZLAR BİRİMİ


 

FAX:0 312 705 15 98                                                                                   BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

                                                                             

BİRİM ÇALIŞANLARI

  

Genel Görev Tanımı:

Kurumumuza tahsisli ve halen kullanımdaki arsa ve binaların  yatırım planlamaları doğrultusunda tahsisi, devri, takası ve kiralanmalarına ilişkin görüş yazılarını hazırlamaktır. 

Yürüttüğü görevleri:

1-Taşınmazların tahsisi, devri, takası ve kiralanmasına ilişkin görüş vermek ve taleplere dair Bakanlıklar arası, Kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak Başbakanlıktan izin almasını sağlamak.

2-Yatırımlar için tespit edilen taşınmazlarla ilgili, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce oluşturulan teknik değerlendirme raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yazışmaların yapılmasını sağlamak.

3-Bakanlığımız yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere, TOKİ ile Bakanlığımız arasında taşınmaz mahsuplaşma işlemlerine ilişkin Kurumumuz görüşünü oluşturmak, Bakanlığımız ilgili birimleri ile yazışmalarını yapmak. 

4-Hayırsever tarafından bağışlanan taşınmazların protokol işlemlerine ilişkin yazışmalarını yapmak.

5-Kurumlarla veya Kişilerle yapılan taşınmaz devir protokollerine ilişkin yazışmaları yapar. Söz konusu tahsis edilen taşınmazların ön izin ve kesin izin taahhüt senetlerine ilişkin işlemler ve yazışmaların yapılmasını sağlamak.

6-Hukuk Müşavirliği'nden gelen kamulaştırmasız el atma vb. taşınmaz konulu davalara ilişkin yazışmaları yapmak. 

7-Daire Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.