Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Kalkınma Planı ve Programlar

Plan ve Programlar İle İlgili Dökümanlar

Maaş ve Yük Modülü

Maaş ve Yük Modülü

Mali Planlar

Mali Planlara İlişkin Dökümanlar

Mali Tablolar

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yıllar İtitbari ile Mali Tablolar

Genel Bütçe

Genel Bütçe ile İlgili Dökümanlar

Stratejik Planlar

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yıllar İtibari ile Stratejik Planları

Performans Programları

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yıllar İtibari ile Performans Programları

İdare Faaliyet Raporları

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yıllar İtibari ile İdare Faaliyet Raporları

Mali Durum ve Beklentiler Raporları

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yıllar İtibari ile Mali Durum ve Beklenti Raporları

Yatırım İzleme ve Değerlendirme

Yatırım İzleme ve Değerlendirme

Hazine Nakit Akışı

Hazine Nakit Talep Girişleri

Kamu Zararlarının Takibi

Kamu Zararlarının Takibi ile İlgili Dökümanlar

Soru Önergeleri

Soru Önergeleri ile İlgili Süreçler

İç Kontrol Çalışmaları

İç Kontrol ile İlgili Dokümanlar

Ön Mali Kontrol

Ön Mali Kontrol ile İlgili Dökümanlar

İç Denetim

İç Denetim İle İlgili Dökümanlar

Dış Denetim

Sayıştay Denetim Raporları

Personel Mali Hakları ve Mevzuat Görüşleri

Personel Mali Hakları ve Mevzuat Görüşlerine İlişkin Dokümanları

Devralınan Askeri Hastane Personelinin Mali Hakları

Devralınan Askeri Hastane Personelinin Mali Haklarına İlişkin Dökümanlar

Sıkça Sorulan Sorular

tkhk.strateji@saglik.gov.tr e-posta adresimize ve Başkanlığımıza ulaşan sorularınız ve cevapları

Eğitim Faaliyetlerimiz

Daire Başkanlığımızca Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirilmektedir.

Seminer ve Konferans Sunumları

Daire Başkanlığımızın Konu Alanıyla İlgili Eğitim Sunumları

Görevliler

Kurumumuz Çalışma Grubu Görevlileri

Bakanlığımız Stratejileri

Bakanlığımız Stratejileri

BUMKO Düzenlemeler

BUMKO Düzenlemeleri

Kamu Özel İşbirliği

Kamu Özel İşbirliği Dökümanlar

Tasarruf İle İlgili Düzenlemeler

Tasarruf İle İlgili Dokümanlar

Faaliyetlerimiz

 • Döner Sermaye ve Muhasebe
 • Sağlık Sigortası ve Faturalandırma
 • Taşınır İşlemleri
 • Tedarik Yönetimi ve Hizmet Alımı
 • Satın Alma İşlemleri
 • Ek Ödeme ve Performans
 • Yatırım Planlama
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü
 • Maliye Bakanlığı
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Kalkınma Bakanlığı
 • Kamu İhale Kurumu
 • Resmi Gazete
Copyrights © 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu.