Yönergeler

Yönergelere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

  1. Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında 25.07.2014 tarih ve 6156 sayılı Yönerge İndir

    15.07.2014 tarih ve 5518 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve Eki Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesi ile Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge İndir

    15.07.2014 tarih ve 5529 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge İndir