Dava ve İcra Takip Birimi

   

 

  N.BIYIK

  Birim Sorumlusu:

 

 

 

BİRİMİN GÖREVLERİ:

1- Doğrudan Bakanlık veya Kurum merkez teşkilatı tarafından tesis olunan iş ve işlemlere ilişkin dava ve icra takipleri hariç olmak üzere; sair dava, ilamlı ve ilamsız icra, haciz, ara kararı, müzekkere gereğinin ifası gibi iş ve işlemlere ilişkin yazışmaları yürütmek,

2- Dava dosyalarının ve icra takiplerine ilişkin yazışmaların ilgili mahkemesine veya icra dairesine intikal ettirilmesini sağlamak,

3- Birinci Hukuk Müşavirliğince verilen benzeri görevleri yürütmek.