2013 Yılı Genelgeleri

Genelgelere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

 

 1. 2013/1 (Bakanlık Genelgesi) Muhakemat Hizmetlerinin Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarca Yürütülmesi Hakkında Genelge İndir

  2013/2 Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği Hakkında Genelge İndir

  2013/3 209 Sayılı Kanun Değişikliği Hakkında Genelge İndir

  2013/4 İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri Hakkında Genelge İndir

  2013/5 4734 Sayılı Kanun'un 22 nci Maddesi (f) Bendi Hakkında Genelge İndir

  2013/6 Birliklerin Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Genelge İndir

  2013/7 Tıbbi Hizmet ve Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarında İzin, Yaklaşık Maliyet Tespiti ve Maliyet Analizi Hakkında Genelge İndir

  2013/8 Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemi Hakkında Genelge İndir

  2013/9 Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları Hakkında Genelge İndir

  2013/10 Sağlık Çalışanına Şiddet Haberleri Hakkında Genelge İndir