Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi

 1. Sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerine başvuran hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamalarının geliştirilmesi, planlanması, uygulanması ve koordinasyonunu sağlamak.
 2. Dezavantajlı grupların (Kimsesiz, engelli, yoksul, yaşlı, aile içi şiddet mağduru, kronik, ruh sağlığı bozulmuş, alkol ve madde bağımlısı, il dışından gelen, ihmal ve istismara uğramış, sosyal dışlanmaya maruz kalmış hastalar vb.) psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözülmesi ve takibi amacıyla klinik sosyal hizmet uygulamalarını geliştirmek, uzmanlaşmaya yönelik süpervizörlük uygulamalarını yaygınlaştırmak,

 1. SOSYAL HİZMET SEMPOZYUM SUNUM İndir

  YABANCI UYRUKLU, MÜLTECİ, SIĞINMACI HASTALARA YÖNELİK PSİKO-SOSYAL HİZMET SÜRECİ İndir

  Yabanci Uyruklu Multeci Siginmaci Hastalar İndir

  Bilecik Kamu Hastaneleri Birligi Projeleri İndir

  İzmir Guney Kamu Hastaneleri Brligi Projeleri İndir

  KARAMAN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İndir

  Kayseri Kamu Hastaneleri Birligi Projeleri İndir

  KREŞ TAKİP FORMU İndir

  Samsun Kamu Hastaneleri Birligi Projeleri İndir

  Tıbbi Sosyal Hizmet Hasta Çalisan Haklari ve Guvenligi İndir

  TIBBİ SOSYAL HİZMETLER İndir

  TOKAT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İndir

  Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligi İndir