Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge ve Eklerinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge ve  eklerinde değişiklik yapılmıştır. 04.04.2017 tarihli ve 31057445-020-110 sayılı  Makam Onayı ile yayımlanan Yönerge ve ekinde yer alan yerinde değerlendirme soru listeleri aşağıdadır.

 

 1. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge (04.04.2017 tarihinden itibaren geçerli olan değişiklikler işlenmiş hali) İndir

  Makam Oluru İndir

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge' de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge İndir

  Hastaneler İçin Yerinde Değerlendirme Soru Listesi 2017 İndir

  Hastaneler İçin Yerinde Değerlendirme Soru Listesi 2017(Yapılan Değişikliklerin belirtildiği liste) İndir

  Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi İçin Yerinde Değerlendirme Soru Listesi 2017 (Yapılan Değişikliklerin Belirtildiği Liste) İndir

  Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi İçin Yerinde Değerlendirme Soru Listesi 2017 İndir

  Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri için Yerinde Değerlendirme Soru Listesi İndir

  Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri İçin Yerinde Değerlendirme Soru Listesi (Değişiklikler İşlenmiş Olan) İndir

  ADSM/ADSH İçin Yerinde Değerlendirme Soru Listesi 2017(Yapılan değişikliklerin Belirtildiği Liste) İndir

  ADSM/ADSH İçin Yerinde Değerlendirme Soru Listesi 2017 İndir