Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı

Güncel Sağlık Tesisleri Hizmet Sınıflandırması 2016

Güncel Sağlık Tesisleri Hizmet Sınıfları 2016

Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları

Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

İl Sunum Formatı

İl Sunum Formatı ektedir.

Yayınlarımız

Yayınlarımız

Saha İletişim Formu

Saha İletişim Formu

Sempozyum Sunumları

Sempozyum Sunumları

Verimlilik Karne Uygulamaları İş Akış Şeması

Verimlilik Karne Uygulamaları İş Akış Şeması

Faaliyetlerimiz

Copyrights © 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu.