Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı

MKYS Zimmet Android Mobil Uygulama Kılavuzu

MKYS Zimmet Android Mobil Uygulama Kılavuzu

MKYS Biyomedikal Cihaz Android Mobil Uygulama Kılavuzu

MKYS Biyomedikal Cihaz Android Mobil Uygulama Kılavuzu

Uluslararası Standartlara Erişim Yetkisi Hakkında Duyuru

Uluslararası Standartlara Erişim Yetkisi Hakkında Duyuru

Tıbbi Cihazların MKYS Malzeme Girişleri Hakkında Duyuru

Tıbbi Cihazların MKYS Malzeme Girişleri Hakkında Duyuru

Biyomedikal Metroloji Parametrelerinin Bildirilmesi Hakkında Duyuru

Biyomedikal Metroloji Parametrelerinin Bildirilmesi Hakkında Duyuru

17 Ocak 2017 Tedarik Paylaşım Platformu Toplantısının Sunumları ve Tedarik Paylaşım Platformu Kılavuzu

17 Ocak 2017 Tedarik Paylaşım Platformu Toplantısının Sunumları ve Tedarik Paylaşım Platformu Kılavuzu

2017 Mali yılı Üst Yönetici Yetkisi ile Sağlık Ulaşım Araçları/Taşıtların HEK, Devir İşlemleri Hakkında Duyuru

2017 Mali yılı Üst Yönetici Yetkisi ile Sağlık Ulaşım Araçları/Taşıtların HEK, Devir İşlemleri Hakkında Duyuru

İhtiyaç Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) İş Akışı, Evrak Takip, İBYS Uygunluk Değerlendirme Kriter Kılavuzu

İhtiyaç Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) İş Akışı, Evrak Takip, İBYS Uygunluk Değerlendirme Kriter Kılavuzu

Eczacılık Hizmetleri ve Medikal Depolara İlişkin Talimatlar Hakkında

Eczacılık Hizmetleri ve Medikal Depolara İlişkin Talimatlar

İhtiyaç Yönetim Sistemi Kılavuzu

İhtiyaç Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu yayınlanmıştır.

Demirbaş ve Varlık Yönetim Sistemi (DVYS) İş Akışı ve DVYS Uygunluk Değerlendirme Kriter Kılavuzu

Demirbaş ve Varlık Yönetim Sistemi (DVYS) İş Akışı ve DVYS Uygunluk Değerlendirme Kriter Kılavuzu

Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi (TBS)

Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi (TBS)

Fiili Malzemeler ile MKYS/HBYS Uyumu

Fiili Malzemeler ile MKYS/HBYS Uyumu

Faaliyetlerimiz

Copyrights © 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu.