Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı

MKYS Zimmet Android Mobil Uygulama Kılavuzu

MKYS Zimmet Android Mobil Uygulama Kılavuzu

MKYS Biyomedikal Cihaz Android Mobil Uygulama Kılavuzu

MKYS Biyomedikal Cihaz Android Mobil Uygulama Kılavuzu

Uluslararası Standartlara Erişim Yetkisi Hakkında Duyuru

Uluslararası Standartlara Erişim Yetkisi Hakkında Duyuru

Tıbbi Cihazların MKYS Malzeme Girişleri Hakkında Duyuru

Tıbbi Cihazların MKYS Malzeme Girişleri Hakkında Duyuru

Biyomedikal Metroloji Parametrelerinin Bildirilmesi Hakkında Duyuru

Biyomedikal Metroloji Parametrelerinin Bildirilmesi Hakkında Duyuru

Oral Morfin Kullanımı Hakkında Duyuru

Oral Morfin Kullanımı Hakkında Duyuru

Nalokson Stok Seviyeleri Hakkında Duyuru

Nalokson Stok Seviyeleri Hakkında Duyuru

Dayanıklı Taşınırların Veri Girişlerinin Doğruluğu Hakkında Duyuru

Dayanıklı Taşınırların Veri Girişlerinin Doğruluğu Hakkında Duyuru

Yerinde Değerlendirme Verimlilik Eğitimi Hakkında Duyuru

Yerinde Değerlendirme Verimlilik Eğitimi Hakkında Duyuru

03-06 Nisan 2017 Ankara Yerinde Değerlendirme Verimlilik Gözlemci Eğitimi Düzenlendi.

03-06 Nisan 2017 Ankara Yerinde Değerlendirme Verimlilik Gözlemci Eğitimi Düzenlendi.

Akılcı İlaç Kullanımı Bilgi Yarışması Duyurusu

Akılcı İlaç Kullanımı Bilgi Yarışması Duyurusu

İhtiyaç Yönetim Sistemi Kılavuzu

İhtiyaç Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu yayınlanmıştır.

Demirbaş ve Varlık Yönetim Sistemi (DVYS) İş Akışı ve DVYS Uygunluk Değerlendirme Kriter Kılavuzu

Demirbaş ve Varlık Yönetim Sistemi (DVYS) İş Akışı ve DVYS Uygunluk Değerlendirme Kriter Kılavuzu

Fiili Malzemeler ile MKYS/HBYS Uyumu

Fiili Malzemeler ile MKYS/HBYS Uyumu

Faaliyetlerimiz

Copyrights © 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu.