Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı

MKYS Zimmet Android Mobil Uygulama Kılavuzu

MKYS Zimmet Android Mobil Uygulama Kılavuzu

MKYS Biyomedikal Cihaz Android Mobil Uygulama Kılavuzu

MKYS Biyomedikal Cihaz Android Mobil Uygulama Kılavuzu

Uluslararası Standartlara Erişim Yetkisi Hakkında Duyuru

Uluslararası Standartlara Erişim Yetkisi Hakkında Duyuru

2016 Mali Yıl Sonu Taşınır İşlemleri Hakkında Duyuru

2016 Mali Yıl Sonu Taşınır İşlemleri Hakkında Duyuru

Kamu Hastanelerinde Eczacı İnsan Kaynağı Platformu Hakkında Duyuru

Kamu Hastanelerinde Eczacı İnsan Kaynağı Platformu

II.Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetim Kongresi 08-10 Aralık 2016 Tarihinde Antalya İlinde Düzenlendi.

II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetim Kongresi 08-10 Aralık 2016 Tarihinde Antalya İlinde Düzenlendi.

Yalın Yönetim (Stok) Rapor Bazlı Bireysel Danışman Alım İlan Metni

Yalın Yönetim (Stok) Rapor Bazlı Bireysel Danışman Alım İlan Metni

İade Kapsamındaki Cihazların Devri ve Hizmet Süreçleri Toplantısı Hakkında Duyuru

İade Kapsamındaki Cihazların Devri ve Hizmet Süreçleri Toplantısı Hakkında Duyuru

Tıbbi Cihazların MKYS Malzeme Girişleri Hakkında Duyuru

Tıbbi Cihazların MKYS Malzeme Girişleri Hakkında Duyuru

TKHK Sınıflandırma Sisteminin Sektör ile Paylaşım Toplantısı Gerçekleştirildi.

TKHK Sınıflandırma Sisteminin Sektör ile Paylaşım Toplantısı Gerçekleştirildi.

16 - 17 Ocak 2017 Tedarik Paylaşım Platformu Toplantısı Hakkında Duyuru

Tedarik Paylaşım Platformu Toplantısı Hakkında Duyuru

Biyomedikal Metroloji Parametrelerinin Bildirilmesi Hakkında Duyuru

Biyomedikal Metroloji Parametrelerinin Bildirilmesi Hakkında Duyuru

İhtiyaç Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) İş Akışı, Evrak Takip, İBYS Uygunluk Değerlendirme Kriter Kılavuzu

İhtiyaç Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) İş Akışı, Evrak Takip, İBYS Uygunluk Değerlendirme Kriter Kılavuzu

Eczacılık Hizmetleri ve Medikal Depolara İlişkin Talimatlar Hakkında

Eczacılık Hizmetleri ve Medikal Depolara İlişkin Talimatlar

Klinik Mühendislik Hizmetleri ve Biyomedikal Depolara İlişkin Talimatlar Hakkında

Klinik Mühendislik Hizmetleri ve Biyomedikal Depolara İlişkin Talimatlar Hakkında

11-15 Nisan 2016 Antalya Yerinde Değerlendirme Verimlilik Soruları Revizyonu Eğitim Sunumları

11-15 Nisan 2016 Antalya Yerinde Değerlendirme Verimlilik Soruları Revizyonu Eğitim Sunumları

İhtiyaç Yönetim Sistemi Kılavuzu

İhtiyaç Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu yayınlanmıştır.

Demirbaş ve Varlık Yönetim Sistemi (DVYS) İş Akışı ve DVYS Uygunluk Değerlendirme Kriter Kılavuzu

Demirbaş ve Varlık Yönetim Sistemi (DVYS) İş Akışı ve DVYS Uygunluk Değerlendirme Kriter Kılavuzu

Dünya Bankası Projeleri Birimi’nde Geçici Görevlendirme

Dünya Bankası Projeleri Birimi’nde Geçici Görevlendirme

İnsan Albumin Kullanım Algoritması

İnsan Albumin Kullanım Algoritması

Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi (TBS)

Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi (TBS)

Fiili Malzemeler ile MKYS/HBYS Uyumu

Fiili Malzemeler ile MKYS/HBYS Uyumu

Antineoplastik İlaç Stabilite Kılavuzu

Antineoplastik İlaç Stabilite Kılavuzu

Performans Yönetimi (Akademisyen) Rapor Bazlı Danışman Alım İlan Metni

Performans Yönetimi (Akademisyen) Rapor Bazlı Danışman Alım İlan Metni

Test Kontrol ve Kalibrasyon Yönetmeliği Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Duyuru

Test Kontrol ve Kalibrasyon Yönetmeliği Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Duyuru

08-10 Aralık 2016 “Uluslararası Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi” Hakkında Duyuru

08-10 Aralık 2016 “Uluslararası Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi” Hakkında Duyuru

08 Eylül Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Sunumları

08 Eylül Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Sunumları

Afyonkarahisar Sağlık Tesislerinin Yerinde Değerlendirme ve Birlik Gözlemci Eğitim Sunumları

Afyonkarahisar Sağlık Tesislerinin Yerinde Değerlendirme ve Birlik Gözlemci Eğitim Sunumları

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzu 2016 Revizyonu

Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzu 2016 Revizyonu

3-4 Kasım 2014 Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Sunumları

3-4 Kasım 2014 Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Sunumları

Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzu

Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzu

Faaliyetlerimiz

Copyrights © 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu.