2014 Yılı Eğitim Sunumları

2014 Yılı Eğitim Sunumları için Tıklayınız

Sosyal Medyada Paylaş: Facebook'ta Paylaş Twitter
 1. Döner Sermaye Bütçe Proğramı İhale Onay Belgesi İndir

  Birliklerde Satınalma Uygulamaları Eğitimi İndir

  Genel Bütçe Ödenek Kullanımı İndir

  Sağlık Tesislerinde Ticari Alanlar İndir

  Denetimlerde Tespit Edilen Hususlar İndir

  Doğrudan Temin Alımlarında (22-f) Belirli Süreli Sözleşmeler İndir

  Muayene Kabul ve Ödeme İşlemleri İndir

  İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri İndir

  Çerçeve Anlaşma İhaleleri İndir

  Hizmet ve Mal Alım İhale Mevzuatı İndir

  Sözleşme Yönetimi İndir

  Yaklaşık Maliyet Tespitinde MKYS Uygulamaları İndir

  Aşırı Düşük Teklifler İndir

  Yapım İşi İhaleleri İndir

  İhalelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri İndir

  İş Deneyim Belgeleri İndir