31 Ekim-04 Kasım 2016 "Mali Mevzuat, Analitik Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Eğitimi" Sunumları

Mali Mevzuat, Analitik Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Eğitim Sunumları

 1. Kik %10 limit artırımı İndir

  2015 Sayıştay denetim kesin raporu İndir

  2015 Sayıştay denetim İndir

  2016 Asgari ücret desteği İndir

  Ar-Ge Fon kaynaklarının yönetimi İndir

  Birliklerde satınalma uygulamaları İndir

  Temel Finansal Yönetim İndir

  İcra ve İflas Hukuk Eğitimi İndir

  İç kontrol eksikliği ve iç denetim İndir

  Kıdem Tazminatı İndir

  Mali Mevzuat ve Kamu Zararı İndir

  Taşınır Mal Yönetimi Uygulamaları İndir

  2017 Yılı Bütçe Hazırlık Çalışmaları İndir

  Analitik Bütçe Sistemi İndir

  Ek Bütçe İndir

  İhale Bilgi sistemi İndir

  Ödenek Talep Sistemi İndir

  Ödenek Planlama İndir

  2016 Yıl Sonu İşlemleri İndir

  Temlikname Alma Ve Ödeme, İş Akış Süreci İndir

  Alacak Takibi İndir

  Taahhüt Kartı Tanıtımı İndir

  TDMS’de Kolaylıklar İndir

  Teminat Mektubu Takip Modülü 2016 İndir

  Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Ödemeleri İndir