YÖNETMELIKLER

  1. Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (07.03.2012 / 28229 Sayılı R.G.)
  2. 106 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare Ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik (02.09.1961 / 10896 Sayılı R.G.)
  3. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği  (01.05.2007 / 26509 R.G.)
  4. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği  (23.12.2014 / 29214 R.G.)
  5. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği  (31.12.2005 / 26040 R.G.)
  6. Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği  (04.08.1984 / 18479 R.G.)
  7. Taşınır Mal Yönetmeliği (18.01.2007 / 26407 R.G.)