Mali Mevzuat, Analitik Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Eğitimi

Kurumumuz Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 31 Ekim-04 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya İlinde 81 İl Kamu Hastane Birlikleri 89 Genel Sekreterlik Bütçe ve Muhasebe Birimlerine yönelik olarak; “Mali Mevzuat, Analitik Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Eğitimi” düzenlenecektir. 

Söz konusu eğitime ait; Makam oluru, eğitim genel yazısı, eğitim katılımcı listeleri ve katılım bilgi formu aşağıda sunulmuştur.

  1. Makam Onayı İndir

    Eğitim Genel Yazısı İndir

    Kurum Başkanlığı- Diğer Bakanlık Eğitimci ve Katılımcı Listesi İndir

    Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlik Eğitimci ve Katılımcı Listesi İndir

    Eğitim Bilgilendirme Formu İndir