Bütçe Genel Yazıları

Bütçe Genel Yazıları

  1. Doğrudan Temin Limitleri Hk. Genel Yazı İndir

    ihale onay belgesi alınması ile ilgili genel yazı İndir