Yönerge

Daire Başkanlığımızın konu alanı ile ilgili yönergelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

 1. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Alt Komisyonu Çalışma Yönergesi 29.05.2017 İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 09.02.2017 İndir

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İmza Yetkileri Yönergesi 19.07.2016 İndir

  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi 29.04.2016 İndir

  Tibbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalişma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge 20.04.2016 İndir

  Alternatif Sağlık Hizmeti Alım Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge 19.02.2016 İndir

  Ödeme Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge 19.02.2016 İndir

  Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi ve İşletilmesi Hakkında Yönerge 07.12.2015 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönerge 05.11.2015 İndir

  Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usül ve Esasları Hakkında Yönerge 09.07.2015 İndir

  Girişimsel İşlemler Yönergesi 01.07.2015 İndir

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge İle Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklerde Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslarında Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 14.05.2015 İndir

  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 30.04.2015 İndir

  Alternatif Sağlık Hizmetleri Alım Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 30.04.2015 İndir

  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi 29.04.2015 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Hakkında Yönerge 27.03.2015 İndir

  Yurtdışı İlaç Tıbbi Ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge 05.03.2015 İndir

  Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge 26.01.2015 İndir

  Kamu Hastane Birlikleri Verimlilik Karne Değerlendirmesi Hakkında Yönerge 26.12.2014 İndir

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge 26.12.2014 İndir

  Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 09.10.2014 İndir

  Girişimsel İşlemler Yönergesi 01.08.2014 İndir

  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 07.07.2014 İndir

  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 22.05.2014 (Mülga) İndir

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 13.03.2014 İndir

  Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönergede Yapılan Değişikliğin İşlenmiş Hali 07.01.2014 İndir

  Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 02.09.2013 İndir

  Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge 23.07.2013 İndir

  Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 25.09.2012 İndir

  TKHK Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi 05.02.2013 Değişiklik İşlenmiş İndir

  TKHK Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi 05.02.2013 İndir

  Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 09.01.2013 İndir

  TKHK Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 31.10.2012 İndir

  Kemik İliği Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi 13.08.2012 İndir

  Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge 21.06.2012 İndir

  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 16.04.2012 İndir

  TC. Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Hakkında Yönerge 02.11.2011 İndir

  Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge 29.09.2011 İndir

  Sağlık Bakanlığı Bağlı Hastaneler Ve Ek Sağlık Tesislerinin Açılması Ve İşleyişi İle Hizmet Birleştirilmesi Yapılması Hakkında Yönerge 26.01.2011 İndir

  Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 01.02.2010 İndir

  Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi 28.05.2008 İndir

  İl Ambulans Çalışma Yönergesi 24.01.2005 İndir