Usül ve Esaslar

Daire Başkanlığımızın konu alanı ile ilgili usul ve esaslara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 1. Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar 02.05.2017 İndir

  Genel Sağlık Sigortası Uygulamalarına Yönelik Oluşturulan Komisyonların Çalışma Usul Ve Esasları’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar 09.02.2017 İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sağlık Bakanlığı Arasında 2017 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları 24.01.2017 İndir

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Hastanelerin Devrine İlişkin Usul ve Esaslar 17.08.2016 İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sağlık Bakanlığı Arasında 2016 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları 30.03.2016 İndir

  Genel Sağlık Sigortası Uygulamalarına Yönelik Oluşturulan Komisyonların Çalışma Usul Ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar 16.03.2016 İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul Ve Esaslar 12.02.2016 İndir

  SGK Diş Fatura İnceleme Usul ve Esasları 11.01.2016 İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sağlık Bakanlığı Arasında 2015 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esaslarına İlişkin Ek Sözleşme ve Usul Esaslar 11.06.2015 İndir

  Web Sitesi Yönetimi İle İlgili Usul ve Esaslar 08.04.2015 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar 27.03.2015 İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sağlık Bakanlığı Arasında 2015 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları 11.03.2015 İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sağlık Bakanlığı Arasında 2014 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi Usul ve Esasları İndir

  Diş Fatura İnceleme Usul ve Esasları 04.10.2013 İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar 06.06.2013 İndir

  Gençlik ve Spor Bakanlığı İle Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar 10.04.2013 İndir

  Fiyatlandırma Komisyonunun Prensip Kararları İndir

  Fatura İnceleme Usul ve Esasları İndir

  Kurum Sağlık Kurulları Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları İndir