Kanun Hükmünde Kararname

Daire Başkanlığımızın  konu alanı ile ilgili kanun hükmünde kararnamelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 1. Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma İle İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK 681 (06.01.2017 Tarihli ve 29940 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK 676 (29.10.2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK 675 (29.10.2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (02.11.2011 Tarihli 28103 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK (02.11.2011 Tarihli 28103 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK(14.12.1983 Tarihli 18251 Sayılı Resmi Gazete) İndir