İşlerimizin Akış Şemaları

Daire Başkanlığımızın birimlerince yürütülen süreçlere yönelik iş akış şemalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İletişim             Nurcan SAĞLAM             0 312 705 13 45

 1. Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı İndir

  Pratik Hesaplama Yöntemiyle Maliyet Analizi Çalışmaları İndir

  Klinik Maliyetlendirme Analiz Çalışmaları İndir

  Karşılaştırmalı Finansal Kriterler Analizi (Yıllık Çalışma) İndir

  Finansal Risk Analizi (Aylık Çalışma) İndir

  Finansal Analiz Çalışmaları İndir

  Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi İndir

  SUT Kapsam Dışı İşlemler ve/veya GSS Kapsamı Dışındakilere Sunulacak Sağlık Hizmetlerine Yönelik Fiyat Tarifesi Oluşturma İndir

  Banka Sandığı Vakıfları İle Yapılan Sözleşmenin Uygulamasına Yönelik Görüş Talepleri İndir

  Banka Sandığı Vakıfları İle Sözleşme Yapılması İndir

  Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine Yönelik Görüş Oluşturulması İndir

  Sağlık Hizmet Dışı (Deney Hayvanı Satışı vb.) Fiyat Tarifesi Oluşturulması İndir

  Klinik Araştırma Fiyatlandırma Komisyonuna Katılım İndir

  Silah Ruhsatı Sağlık Kurulu Raporu Paket Fiyat Uygulamasına Yönelik Vatandaş Talepleri İndir

  Silah Ruhsatı Sağlık Kurulu Raporu Paket Fiyat Uygulamasına Yönelik Birliğin Görüş Talepleri İndir

  Hastane Birleşme ve Ayrılmasına Yönelik Finansal Analiz Değerlendirme Raporları İndir