Fiyat Tarifeleri

Adli Tıp Kurumu Fiyat Listesi için TIKLAYINIZ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Güncel Fiyat Listesi İçin TIKLAYINIZ

Türk Diş Hekimleri Birliğinin Yayınlandığı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Rehber Tarifesi İçin TIKLAYINIZ

Tedavi Masraflarından Muaf Tutulacaklara Dair Bakanlar Kurulu Kararları için TIKLAYINIZ

Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) ve Eki Fiyat Tarifeleri için TIKLAYINIZ 

Ek Ödemeye Esas Güncel Girişimsel İşlem Listesi İçin TIKLAYINIZ

İletişim          Ali BATGA        0 312 705 13 56

 1. Sağlık Turizminde Liste Fiyatları Üzerinden Uygulanacak Fiyat Katsayıları Hakkında Genel Yazı 12.06.2017 İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (08.06.2017 Tarihli ve 30090 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi ile Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Revize 05.06.2017 İndir

  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Sağlık Raporları Hakkında 25.08.2016 İndir

  Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Revize 02.08.2016 Mülga (01.06.2017 Tarih ve 1108 Sayılı Makam Oluru İle) İndir

  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2016 Yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi 27.07.2016 İndir

  Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Revize 28.06.2016 Mülga (02.08.2016 Tarih ve 1281 Sayılı Makam Oluru İle) İndir

  2016 Yılı Fiyat Tarifeleri 14.01.2016 İndir

  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması 11.12.2015 İndir

  Yurt Dışı İlaç Fiyat Tarifeleri 13.10.2015 İndir

  Üniversiteler ile Ortak Kullanımda Bulunan Sağlık Tesislerimiz için Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hakkında 13.08.2015 İndir

  Sağlık Bakanlığı Ruhsatlandırma ve Lisans Bedelleri 11.12.2014 İndir

  Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hakkında 10.10.2014 İndir

  2014 Yılı Yurt Dışı İlaç Fiyat Tarifeleri İndir

  İstisnai Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi İndir

  Özel Hasta Odaları Fiyat Tarifesi İndir

  Deney Hayvanları Fiyat Tarifesi İndir

  Türk Tabipler Birliği (TTB) 2016 Yılı Katsayılar Listesi İndir

  Türk Tabipler Birliği (TTB) Tarifesi Nedir? Nasıl Hesaplanır? İndir

  Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi 10.08.2015 İndir

  Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Hizmetlerin Fiyatlandırılması 20.06.2014 (09.10.2014 Tarihli ve 5514.678 Sayılı Makam Onayı İle Mülga) İndir

  Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi 05.06.2014 - Mülga (10.08.2015 tarih ve 2015.5409.1243 sayılı Makam Olur'u ile) İndir

  Sağlık Turizmi Kamu Sağlığı Fiyat Listesi ve 2012 Yılı Ücretlendirme Usul ve Esasları (Mülga 04.06.2014 Tarihli Yazı) İndir

  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan 2014 Yılı Fiyat Tarifeleri (EK-2 için Mülga 04.06.2014 Tarihli Yazı) İndir

  Kamu Kurumları İçin Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Fiyat Listesi (Mülga 04.06.2014 Tarihli Yazı) İndir

  Yivli Silah Ruhsatı İçin Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporlarının Paket Fiyat Düzenlenmesi (Mülga 03.06.2014 Tarih ve 5409.366 Sayılı Bakanlık Makam Onayı) İndir

  Adli Tıp Kurumunca Yapılan İş ve Hizmetlere Ait Fiyat Listesi (Mülga 03.06.2014 Tarih ve 5409.366 Sayılı Bakanlık Makam Onayı) İndir

  Özel Sigortalar ve 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındakiler İçin Fiyat Tarifesi (Mülga 03.06.2014 Tarih ve 5409.366 Bakanlık Makam Onayı) İndir