Tebliğ

Daire Başkanlığımızın konu alanı ile ilgili tebliğilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz 

Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) ve Eki Fiyat Tarifeleri için TIKLAYINIZ

 1. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (08.06.2017 Tarihli ve 30090 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (25.03.2017 Tarihli ve 30018 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararı 20167/1-2 (25.03.2017 Tarihli ve 30018 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (18.02.2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararı 2016/10 (18.02.2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (31 Aralık 2016 tarih ve 29935 3. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete) İndir

  66 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Eki 2016 İndir

  Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (24 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı Resmi Gazete) İndir

  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararı 2016/9 (24.12.2016 tarih ve 29928 sayılı Resmi Gazete) İndir

  Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete) İndir

  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararı 2016/6 (26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete) İndir

  Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (25 Ağustos 2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete) İndir

  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararı 2016/5 (20.08.2016 tarih ve 29807 sayılı Resmi Gazete) İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (14 Temmuz 2016 tarih ve 29770 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (18 Haziran 2016 tarih ve 29746 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (30 Nisan 2016 tarih ve 29699 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.01.2016 tarihli ve 29597 sayılı Resmi Gazete ) İndir

  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ (11 Aralık 2015 tarihli ve 29559 sayılı Resmi Gazete) İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21 Nisan 2015 tarihli ve 29333 sayılı Resmi Gazete ) İndir

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18 Şubat 2015 tarihli ve 29271 sayılı Resmi Gazete ) İndir

  Türkiye Muhasebe Standarları Hakkında Tebliğ (05.03.2014 Tarihli 28932 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  284 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (30.12.2013 Tarihli 28867 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği (11.09.2013 Tarihli 28762 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemleri İlgili Tebliğ (02.05.2012 Tarihli 28280 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (14.04.2012 Tarihli 28264 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (20.07.2011 Tarihli ve 28000 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ (24.04.2011 Tarihli 27914 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Döner Semayeli İşletmeler Genel Tebliği (26.09.2010 Tarihli 27714 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliği (16.10.2009 Tarihli 27378 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (31.12.2008 Tarihli 27097 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ (22.09.2007 Tarihli 26651 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: 2006–1) (07.10.2006 Tarihli ve 26312 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (28.04.2004 Tarihli 25446 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  VUK Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Tablosu İndir