Kanun

Daire Başkanlığımızın konu alanı ile ilgili kanunlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 Tarihli ve 25326 Sayılı Resmi Gazete)
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 Tarihli ve 25326 Sayılı Resmi Gazete)
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 Tarihli ve 25326 Sayılı Resmi Gazete)
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 Tarihli ve 25326 Sayılı Resmi Gazete)
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 Tarihli ve 25326 Sayılı Resmi Gazete)
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 Tarihli ve 25326 Sayılı Resmi Gazete)
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 Tarihli ve 25326 Sayılı Resmi Gaz

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Kanun (07.04.2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (17.01.2014 Tarihli ve 28886 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) (11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete) İndir

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Sağlık Gözetimi) (30.06.2012 Tarih ve 28339 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  6322 Sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (15.06.2012 Tarihli ve 28324 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Türk Vatandaşlığı Kanunu (12.06.2009 Tarih ve 27256 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu (11.04.2007 Tarihli ve 26510 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (16.06.2006 Tarihli ve 26200 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (20.05.2006 Tarihli ve 26173 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun (07.07.2005 Tarihli ve 25868 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İndir

  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 Tarihli ve 25326 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (22.01.2002 Tarihli ve 24648 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (19.01.2002 Tarihli ve 24645 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  4341 Sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun (22.02.1998 Tarihli ve 23266 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Gid. Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Kanun (18.06.1992 Tarihli ve 21273 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu (12.04.1991 Tarih ve 20843 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (14.06.1986 Tarihli ve 19134 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun (29.09.1981 Tarih ve 17473 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  3065 Katma Değer Vergisi Kanunu (25.10.1984 Tarihli ve 18563 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu (08.11.1983 Tarih ve 18215 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun İndir

  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu -Sağlık Hizmeti Bedellerinin Ödenmesi (18.10.1983 Tarihli ve 18195 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu -SHÇEK Payı- (27.05.1983 Tarihli ve 18059 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve kimsesiz Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun (10.07.1976 Tarihli ve 15642 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (23.07.1965 Tarih ve 12056 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (29.07.1964 Tarihli ve 11779 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu (11.07.1964 Tarihli ve 11751 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  244 Sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlülüğü ve Yayınlanması İle Bazı AndlaşmalarınYapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Kanunu (31.05.1963 Tarihli ve 11425 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu (10.01.1961 Tarihli ve 10703 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu (10.01.1961 Tarih ve 10703-10705 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  7201 Sayılı Tebligat Kanunu (11.12.1959 Tarih ve 7201 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun (25.05.1959 Tarih ve 10213 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (28.07.1953 Tarihli ve 8469 Sayılı Resmi Gazete) İndir