Genelge

Daire Başkanlığımızın  konu alanı ile ilgili genelgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

 1. 2016/21 sayılı "Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları" konulu Genelge'de değişiklik yapılmasına ilişkin 2017/11 Sayılı "2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik" konulu Genelge 09.03.2017 İndir

  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Sağlık Raporları Hakkında 2016/15 Sayılı Genelge (25.08.2016 Tarihli ve 2016/15 Sayılı Genelge) 25.08.2016 Mülga İndir

  Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimlerin Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Genelge (03.08.2016 Tarihli ve 2016/14 Sayılı Genelge) 03.08.2016 İndir

  Terörden Zarar Gören Kişilerin Tedavi Giderleri Hakkında Genelge (01.08.2016 Tarihli ve 2016/13 Sayılı Genelge) 02.08.2016 İndir

  İstirahat Raporları Hakkında Genelge (22.07.2016 Tarihli ve 2016/12 Sayılı Genelge) 22.07.2016 Mülga İndir

  Terör Mağduru Hasta ve Hasta Yakınları Hakkında Genelge (21.07.2016 Tarihli ve 2016/11 Sayılı Genelge) 21.07.2016 İndir

  Düzensiz Göçle Mücadele İle İlgili 2016/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (05.04.2016 Tarihli ve 29675 Sayılı Resmi Gazete) 05.04.2016 İndir

  Sağlık Hizmet Sunucularının İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Hakkında Genelge ( 15.12.2015 Tarihli ve 2015/27 Sayılı Genelge) 19.12.2015 İndir

  Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Genelge (12.10.2015 Tarihli ve 2015/8 Sayılı Genelge) 13.10.2015 İndir

  Çalışma Gücü Kaybı İle Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit İşlemleri Hakkında Genelge (17.09.2015 Tarihli ve 2015/23 Sayılı Genelge) 17.09.2015 İndir

  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Hakkında Genelgesi (25.03.2015 Tarihli ve 2015/11 sayılı GENELGE) 13.07.2015 İndir

  Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları (Genelge 2015/17) 07.07.2015 İndir

  Acil Sağlık Hizmetleri Sunumunda Uyulması Gereken Esaslar Hakkında Genelge 05.06.2015 İndir

  Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (Genelge 2015/3) 07.02.2015 İndir

  Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Genelge (18.12.2014 Tarihli ve 2014/4 sayılı GENELGE) İndir

  ağlık Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında (Genelge 2014/29) 26.09.2014 Mülga İndir

  Suriyeli Yabancıların Kayıt İşlemleri Hakkında Genelge 07.11.2014 İndir

  Anlaşmasız Sağlık Tesislerince Düzenlenen İstirahat Raporları İçin Onay Şartı Aranmaması Hakkında (Genelge 2014/23) 13.08.2014 İndir

  Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri (Genelge 2014/20) 25.07.2014 İndir

  3201 Sayılı Kanun Uygulamaları (Genelge 2014/19) 14.07.2014 İndir

  Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları Konulu 2012/41 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması (Genelge 2014/17) 09.06.2014 İndir

  Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti 29.05.2014 İndir

  Sağlık Uygulama Tebliği'nin 2.4.1.B-2 Maddesinin 1. Bendiyle İlgili Danıştay Kararı (Genelge 2014/12) 25.04.2014 İndir

  Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması (Genelge 2014/13) 26.03.2014 İndir

  Hukuki İşlem Ehliyetine İlişkin Rapor Düzenleme Yetkisi (Genelge 2014/11) 10.03.2014 İndir

  Katarakt Operasyonları 06.12.2013 İndir

  Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri (Genelge 2013/37) 13.11.2013 İndir

  İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu Hakkında 13.11.2013 İndir

  Analık İstirahat Raporları ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hakkında (Genelge 2013/35) 09.10.2013 İndir

  Maluliyet Tespiti İşlemleri (Genelge 2013/34) 08.10.2013 İndir

  Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri (Genelge 2013/18) 26.09.2013 İndir

  Suriyeli Misafirlerin Sağlık Hizmetleri (AFAD Genelge 2013/8) 09.09.2013 İndir

  E-Ödenek İkinci Versiyon Programı (Genelge 2013/32) 14.08.2013 İndir

  Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri (Genelge 2013/11) 23.07.2013 İndir

  112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Personele Yiyecek Yardımı (Genelge 2013/13) 12.07.2013 İndir

  Özel ve Üniversite Hastanelerinin TİG Sistemine Veri Göndermesi (Genelge 2013/10) 13.06.2013 İndir

  Terör Olayları Nedeniyle Aylık Bağlanacak Kişilerin Sağlık Yardımı Hakkında Genelge 2013/10 İndir

  Tıbbi Hizmet ve Tıbbi Cihaz Alımlarında İzin, Yaklaşık Maliyet Tespiti ve Maliyet Analizi (Genelge 2013/7) 03.06.2013 İndir

  Seyehat Sigortası Olan Turistlerden Trafik Kazalarında İlave Ücret Alınabilmesi Hakkında Genelge 03.06.2013 İndir

  Birliklerin Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımları (Genelge 2013/06) 28.05.2013 İndir

  Depremzedelerin Katılım Payları (Genelge 2013/22) 14.05.2013 İndir

  2013/4 Sayılı Ev Hemodiyalizi Hakkında Genelge 11.03.2013 İndir

  Diş Protez Teknisyenlerinin Günlük İş Miktarları (Genelge 2013/1) 19.02.2013 İndir

  Suriyeli Misafirlerin Sağlık Hizmetleri (AFAD Genelge 2013/1) 18.01.2013 İndir

  Adli Olaya Taraf Kişiler İle Tutuklu ve Hükümlü Tedavi Giderleri (Genelge 2013/2) 03.01.2013 İndir

  Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) (Genelge 2012/20) 04.10.2012 İndir

  2012/22 Sayılı Adli Vakalara Ait Fiyat Tarifesi Genelgesi (Mülga 04.06.2014 Tarihli Yazı) İndir

  Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları (Genelge 2012/41) 28.12.2012 İndir

  Fatura Badellerinin Ödenmesi (Genelge 2011/62) 26.12.2012 İndir

  2012/34 Sayılı Radyasyon Kaynaklarıyla Çalışan Personel İndir

  2012/42 Sayılı ISBT Numaralandırma Sistemi Genelgesi 14.11.2012 İndir

  E-Ödenek Programı 03.08.2012 İndir

  Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri (2012/5 Sayılı Genelge) 07.02.2012 İndir

  2012/32 Sayılı Genelge İndir

  Merkez Pay 20.04.2012 İndir

  Kamu Zararlarına İlişkin (Genelge 2012/19) 27.03.2012 İndir

  Diş Tedavisi Katılım Payı (Genelge 2012/9) 23.01.2012 İndir

  Hasta ve Yakınlarından Taahhütname ve Senet Alınmaması (Genelgesi 2011/62) 15.12.2011 İndir

  Hukuki Alanda Uluslararası Adli Tebligat İşlemleri (Genelge 63/3) 16.11.2011 İndir

  Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri (Genelge 2011/41) 13.06.2011 (Mülga 23.07.2013 Tarihli ve 25541 Sayılı Yönerge) İndir

  Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit işlemleri Hakkında (Genelge 2011/49) 10.06.2011 İndir

  Sağlık Raporlarında Tasdik ve Mühür Kaldırılması Hakkında (Genelge 2011/39) 30.05.2011 İndir

  Merkez Payının %6'ya Yükseltilmesi (Genelge 2011/15) 21.03.2011 İndir

  Acil Servislerde Bulunan Veznelerin Kaldırılması (Genelge 2011/6) 31.01.2011 İndir

  Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemi (Genelge 2011/4) 24.01.2011 İndir

  Gezici Sağlık Araçları ve Mobil Üniteler Hakkında (Genelge 2010/81) 21.12.2010 İndir

  Engelli Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumu (Genelge 2010/79) 07.12.2010 İndir

  Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu (Genelge 2010/16) 10.08.2010 İndir

  İhtiyaç Tespit Komisyonları Hakkında (Genelge 2010/37) 28.05.2010 İndir

  Hasta Nakil ve Sevk Esasları (Genelge 2010/46) 24.05.2010 İndir

  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı (Genelge 2010/65) 21.05.2010 İndir

  Fiyat Tarifesi (Genelge 2010/30) 14.05.2010 (Mülga 04.06.2014 Tarihli Yazı) İndir

  Sağlık Kurulu Raporlarının Ücretlendirilmesi (Genelge 2010/31) (Mülga 04.06.2014 Tarihli Yazı) İndir

  Diş Tedavilerinde Sevk İşlemleri Hakkında (Genelge 2010/41) 29.03.2010 İndir

  Özel Hasta Odaları Ücretleri (Genelge 2010/18) 25.03.2010 İndir

  Zorunlu Kan Temini (Genelge 2009/18) 25.03.2009 İndir

  Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri (Genelge 2010/11) 01.03.2010 İndir

  Kamu İdarelerine Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Mal ve Hizmet Vermeleri (Genelge 2009/10) 13.02.2009 İndir

  Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında (2008/13 Sayılı Genelge) 26.05.2008 İndir

  FTR Uygulaması Hakkında Genelge (2008/23) 28.03.2008 İndir

  2007/43 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Hakkında Genelge 08.06.2007 İndir

  İnsan Ticareti İle Mücadele (Genelge 2004/62) 24.04.2004 İndir

  Engellilere Yönelik Başbakanlık Genelgesi (Genelge 2002/58) 03.12.2002 İndir

  Engelli Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetleri (Genelge 2000/48) 10.05.2000 İndir