Genel Düzenlemeler

Daire Başkanlığımızın konu alanı ile ilgili genel yazılara ve düzenlemelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için mevzuat bölümünü ziyaret ediniz.

İletişim         Ali BATGA          0 312 705 13 56

 1. SGK Kesintisi İnceleme Raporu Hatalı Faturalandrılan İşlemler Hakkında Genel Yazı 21.06.2017 İndir

  Sağlık Turizminde Liste Fiyatları Üzerinden Uygulanacak Fiyat Katsayıları Hakkında Genel Yazı 12.06.2017 İndir

  Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi ile Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Hakkında Genel Yazı 05.06.2017 İndir

  Kurumumuz ile Milli Reasürans T.A.Ş. Arasında İmzalanan Protokol Hakkında Genel Yazı 02.06.2017 İndir

  Ahıska Türklerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genel Yazı 10.05.2017 İndir

  Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 02.05.2017 İndir

  Kurumumuz ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Arasında İmzalanan Protokol Hakkında Genel Yazı 10.04.2017 İndir

  Terör Olayları Nedeniyle Yaralanan Er ve Erbaş Tedavileri Hakkında Genel Yazı 10.04.2017 İndir

  Grup A Streptekok Hızlı Antijen Testlerinin Faturalandırması Hakkında Genel Yazı 10.04.2017 İndir

  İlave Ücret Alınmaması Hakkında Genel Yazı 04.04.2017 İndir

  Misafir Askeri Personeller ile Misafir Askeri Öğrencilerin Sağlık İşlemleri Hakkında Genel Yazı 31.03.2017 İndir

  Ismarlama Protez ve Ortez Teminine İlişkin Sözleşme Hakkında Genel Yazı 23.03.2017 İndir

  Tedavi Giderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarafından Karşılanan Kişilerin Provizyon İşlemleri Hakkında Genel Yazı 07.03.2017 İndir

  İnterferon Gama Salınım Testi Hakkında 10.02.2017 İndir

  Stajyer Öğrencilerin Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Genel Yazı 25.01.2017 İndir

  Faturalama İşlemleri Hakkında Genel Yazı 19.01.2017 İndir

  Suriye ve Iraklı Gibi Kaydı ve Kimliği Olmayan Hastalar Hakkında Genel Yazı 16.01.2017 İndir

  Organ Nakillerine İlişkin Verilen Sağlık Hizmetleri Hakkında 10.01.2017 İndir

  Ahıska Türklerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genel Yazı 16.12.2016 İndir

  Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimlerinin Sağlık Kurulu Rapor Ücretleri Hakkında Genel Yazı 14.11.2016 İndir

  Türkiye Halk Bankası A.Ş. Vakfı ile Kurumumuz Arasında Protokol Düzenlenmesi Hakkında Genel Yazı 27.10.2016 İndir

  Acil Hizmet Sunumu Hakkında Genel Yazı 26.10.2016 İndir

  Suriyeli Misafirlere Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Genel Yazı 19.10.2016 İndir

  Öğrenci Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Genel Yazı 11.10.2016 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınan Suriyelilere Verilecek Engelli Sağlık Raporu Protokolu Hakkında Genel Yazı 20.09.2016 İndir

  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Sağlık Raporları Hakkında Genel Yazı 01.09.2016 İndir

  Evde Sağlık Hizmetleri Araç Görevlendirme Tahakkukları Hakkında 26.08.2016 İndir

  Ortodonti Tedavi Gerekliliği İndeksi Hakkında Yazı 24.08.2016 İndir

  Üniversite Kayıtlarında Gerekli Olan Sağlık Kurulu Raporlarının Ücretlendirilmesi Hakkında Genel Yazı 22.08.2016 İndir

  İstirahat Raporları Hakkında Genel Yazı 18.08.2016 İndir

  Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hakkında Genel Yazı 10.08.2016 İndir

  Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimlerinin Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Genel Yazı 10.08.2016 İndir

  Terör Nedeniyle Zarar Gören Kişilerin Tedavi Giderleri Hakkında Genel Yazı 10.08.2016 İndir

  Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığının KDV Tevkifatı Konulu Yazısı 21.07.2016 İndir

  İstirahat Raporları Hakkında Genel Yazı 20.07.2016 İndir

  Sağlık Raporlarına İtiraz ve Hakem Hastane Seçimi Hakkında 11.07.2016 İndir

  Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılacak İlaçlara Erişim Koşulları Hakkında 01.07.2016 İndir

  Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılacak İlaçların Dağıtımı Hakkında 20.07.2016 İndir

  Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılacak İlaçlar Hakkında 01.07.2016 İndir

  GSS Prim Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler Hakkında Genel Yazı 28.06.2016 İndir

  Diş Protezlerinin Faturalandırılma İşlemleri Hakkında Genel Yazı 24.06.2016 İndir

  İskan Edilen Ahıska Türklerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Genel Yazı 13.06.2016 İndir

  Sıvı Bazlı Sitoloji İşlemi Hakkında Genel Yazı 16.05.2016 İndir

  Aylık Gelir ve Dağıtılacak Ek Ödeme Konulu Yazı Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı 10.05.2016 İndir

  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolüne İlişkin Genel Yazı 20.04.2016 İndir

  Kan ve Kan Bileşenleri Alımları Hakkında Genel Yazı 28.03.2016 İndir

  Sürücü Adaylarının Sağlık Raporu Ücretleri Hakkında Genel Yazı 29.02.2016 İndir

  Vasi Tayin Raporları Hakkında Genel Yazı 29.02.2016 İndir

  Yanlış Eşleştirmeden Kaynaklanan Zararlar Nedeniyle İlgili Firmaya Rücu Hakkında Genel Yazı 23.02.2016 İndir

  Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Hakkında Genel Yazı 04.02.2016 İndir

  TİTUBB Kayıtları Hakkında 28.01.2016 İndir

  Sürücü Sağlık Raporlarına İlişkin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yazısı 27.01.2016 İndir

  Hukuk Müşavirliğinin Yetki Devri Konulu Yazısı 25.01.2016 İndir

  Laboratuvarda Yapılan Uyku Araştırmaları Hakkında Genel Yazı 21.01.2016 İndir

  Hasta Kayıtları Hakkında Genel Yazı 12.01.2016 İndir

  E-Ödenek 1'inci Versiyon Programının Kapatılması Hakkında Genel Yazı 08.01.2016 İndir

  Prim Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayanlar Hakkında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yazısı 07.01.2016 İndir

  Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı İle Kurumumuz Arasında Protokol Düzenlenmesi Hakkında Genel Yazı 31.12.2015 İndir

  Muayene Katılım Payı Hakkında Genel Yazı 31.12.2015 İndir

  Tutuklu ve Hükümlü Tedavileri Hakkında Genel Yazı 21.12.2015 İndir

  Prim Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayanlar Hakkında Genel Yazı 21.12.2015 İndir

  Tıbbi ve Zorunlu Nedenlerle Yerleşim Yeri Dışındaki Sağlık Hizmeti Sunucusuna Sevk Uygulaması Hakkında Genel Yazı 18.12.2015 İndir

  Sağlık Haftaları Nedeniyle Tıbbi Malzeme Tedariğine İlişkin Düzenlemeler Hakkında Genel Yazı 17.12.2015 İndir

  Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Ürünler Hakkında 27.11.2015 İndir

  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile Kurumumuz Arasında Protokol Düzenlenmesi Hakkında 12.11.2015 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Genel Yazı 06.11.2015 İndir

  Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimleri Hakkında Genel Yazı 05.11.2015 İndir

  Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimleri Hakkında 27.10.2015 İndir

  Irak Uyruklu Yabancılara Düzenlenen Belgeler 27.10.2015 İndir

  Dağıtılacak Ek Ödeme Kanun Değişikliği 23.10.2015 İndir

  Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimleri Hakkında 22.10.2015 İndir

  Hatalı Faturalandırma Hakkında Genel Yazı 22.10.2015 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınanlara Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Genel Yazı 15.10.2015 İndir

  2015/8106 Sayılı BKK Gereği Ücretsiz Tedavilerin HBYS ve TDMS Kayıtları Hakkında Genel Yazı 13.10.2015 İndir

  Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Malzemeler Hakkında Genel Yazı 07.10.2015 İndir

  Sevk Belgelerinin Düzenlenmesi Hakkında Genel Yazı 07.10.2015 İndir

  GSS Prim Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler Hakkında Genel Yazı 05.10.2015 İndir

  GSS Prim Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler Hakkında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı 01.10.2015 İndir

  Ek Ödeme Yönetmeliği-14.02.2013 tarihli ve 28559 Mükerrer Resmi Gazete Sayılı (09.08.2015 tarihli ve 29440 sayılı değişiklik İşlenmiştir.) 01.10.2015 İndir

  Irak Uyruklu Yabancıların Sunacağı Belgeler Hakkında 17.09.2015 İndir

  Antineoplastik İlaçlar Reçeteleme Kuralları Hakkında Genel Yazı 31.08.2015 İndir

  Aylık Gelir ve Dağıtılacak Ek Ödeme 21.08.2015 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınan Suriyelilere Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Genel Yazı 27.08.2015 İndir

  Sağlık Tesislerimizce Yapılacak Olan SUT Değişiklik Talepleri Hakkında Genel Yazı 18.08.2015 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınan Yabancılar Hakkındaki Genel Yazı 11.08.2015 İndir

  Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hakkında Kurum Başkanlığının Genel Yazısı 10.08.2015 İndir

  Antineoplastik İlaçlar Hakkındaki Genel Yazı 10.08.2015 İndir

  Türkiye Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı ile Kurumumuz Arasında Protokol Düzenlenmesi Hakkında Genel Yazı 05.08.2015 İndir

  İmplant Uygulaması Hakkında Genel Yazı 05.08.2015 İndir

  E-reçetelerin E-imza ile İmzalanması Hakkında Genel Yazı 24.07.2015 İndir

  Ücretli Hastalardan Alacaklar Hakkında Genel Yazı 21.07.2015 İndir

  Yoğun Bakım Servislerinin Tescilleri Hakkındaki Genel Yazı 10.07.2015 İndir

  Tıbbi Malzeme SUT Fiyatlarının Düşük Olması Sebebiyle SGK'ya Yapılan Başvurular Hakkındaki Genel Yazı 10.07.2015 İndir

  Diyafragma Pili Bilimsel Danışma Komisyonu Hakkında Genel Yazı 06.07.2015 İndir

  L01 Antineoplastik Ajanlar Stok Sorgulama Modülü Hakkında Genel Yazı 01.07.2015 İndir

  4734 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Alınacak Kanser İlaçları Hakkında Genel Yazı 30.06.2015 İndir

  TİTUBB Kayıtları Hakkında 30.06.2015 İndir

  Özel Sağlık Kuruluşlarının Konsültan Hekim Hizmet Alım Talepleri Hakkında Genel Yazı 30.06.2015 İndir

  Irak Uyruklu Yabancıların Sağlık Tesislerine Sunacağı Belgeler Hakkında Genel Yazı 30.06.2015 İndir

  Koruyucu Ailelerin Sağlık Raporlarının Ücretlendirilmesi Hakkında Genel Yazı 17.06.2015 İndir

  Ortopedi Bilimsel Danışma Komisyonu Hakkında Genel Yazı 17.06.2015 İndir

  Serbest Kodsuz Malzemelerin Medula Hastane Uygulamasında Faturalandırılması Hakkında Genel Yazı 12.06.2015 İndir

  Epidermolizis Büllosa Tanılı Hastalara Verilecek Olan Yara Bakım Ürünlerinin Temini ve Muhasebeleştirilmesi Hakkında Genel Yazı 05.06.2015 İndir

  Tanıya Dayalı İşlemler ve Yoğun Bakım Tedavileri Hakkında Genel Yazı 29.05.2015 İndir

  Paket Malzeme Setlerinin Faturalandırması Hakkında Genel Yazı 26.05.2015 İndir

  Kanser İlaçlarının Götürü Bedel Kapsamında Temini Hakkında Genel Yazı 21.05.2015 İndir

  Gerçek Kişilerden Alacakların Terkin Edilmesi Hakkında Genel Yazı 12.05.2015 İndir

  Irak Uyruklu Hastalara Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Genel Yazı 27.04.2015 İndir

  Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Sevk Zinciri Uygulaması Hakkında Genel Yazı 27.04.2015 İndir

  Antineoplastik İlaçların Temini Hakkında Genel Yazı 22.04.2015 İndir

  Epidermolizis Büllosa Tanılı Hastalara Verilecek Olan Yara Bakım Hizmetleri Hakkında Genel Yazı 22.04.2015 İndir

  Sosyal Güvenlik Sağlık Yardımından Yararlanamayan Gerçek Kişilere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Terkini Hakkında Genel Yazı 15.04.2015 İndir

  Hatalı Faturalandırılan İşlem, Malzeme ve İlaçlar Hakkında Genel Yazı 13.04.2015 İndir

  Kemoterapi Tedavilerinde Kullanılan Antineoplastik İlaçların Temini Hakkında Genel Yazı 13.04.2015 İndir

  Sağlık Tesislerine Başvuran Kişilerin Kimlik Tespiti Hakkında Genel Yazı 10.04.2015 İndir

  Geçici Koruma Sağlanan Uluslararası Hastalara Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Sevk Uygulaması Hakkında Genel Yazı 03.04.2015 İndir

  Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Genel Yazı 31.03.2015 İndir

  Doğum İzni Kullanan Doktorların Yaptıkları İşlemler Hakkında Genel Yazı 30.03.2015 İndir

  2015/7248 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamındaki Fakir ve Garip Hastalara Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Genel Yazı 30.03.2015 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Hakkında Genel Yazı 27.03.2015 İndir

  Genel Sekreterliklerimiz Bünyesinde Fatura İnceleme Komisyonunun Kurulması Hakkında Genel Yazı 24.03.2015 İndir

  İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Bildirimi Hakkında Genel Yazı 23.03.2015 İndir

  Irak uyruklu yabancılar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arşiv belgelerinde adı geçen ülke vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle vatandaşlık bağı bulunmayan fakir ve garip hastalar ile ilgili genel yazı 13.03.2015 İndir

  Yeni Açılan Muhasebe Hesap Kodlarına Dair Genel Yazı 04.03.2015 İndir

  Engelli Sağlık Kurulu Raporları ve Hasta Alt Bezleri Hakkında 27.02.2015 İndir

  Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi Faturalarına Ait Genel Yazı 27.02.2015 İndir

  Tedavi Avansları 26.02.2015 İndir

  Epidermolizis Bülloza Tanılı Hastalara Sunulacak Hizmetler ve Tedarik Edilecek Tıbbi Malzemeler 18.02.2015 İndir

  Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesinde Sevk Zinciri Uygulaması Hakkında 18.02.2015 İndir

  Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu Onayı Alınmadan Yapılan Ameliyatlar Hakkında 03.02.2015 İndir

  Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Hakkında 26.01.2015 İndir

  Hatalı Faturalandırma Hakkında 21.01.2015 İndir

  Katılım Payları Hakkında 12.01.2015 İndir

  Ödenek Dağılımı Hakkında 12.01.2015 İndir

  Faturalandırılamayan İşlem Tahakkukları Hakkında 07.01.2015 İndir

  Ödenek Dağılımı Hakkında 23.12.2014 İndir

  Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 30.12.2014 İndir

  Şeker Sigorta AŞ Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı 17.12.2014 İndir

  SHÇEK Payı Matrahının Hesaplanması Hakkında 12.12.2014 İndir

  Human Albumin Kullanımı HBYS İkazları Hakkında 2.Duyuru 09.12.2014 İndir

  Genel Sağlık Sigortası Katılım Payları Hakkında 26.11.2014 İndir

  Öğrencilerin Sporcu Lisansı Rapor Ücretleri 24.11.2014 İndir

  Human Albumin Kullanımı HBYS İkazları Hakkında Duyuru 18.11.2014 İndir

  SUT ta Yer Alan Tıbbi Malzemelerin Temini ve Faturalandırılması 18.11.2014 İndir

  Suriyeli Yabancıların Kayıt İşlemleri Hakkında 17.11.2014 İndir

  Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hakkında 11.11.2014 İndir

  MKYS İlaç İşlemleri Hakkında 07.11.2014 İndir

  Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hakkında 06.11.2014 İndir

  Serbest Kodsuz Malzemeler Hakkında 23.10.2014 İndir

  Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hakkında 10.10.2014 İndir

  Sağlık Taramaları Maliyeti 09.10.2014 İndir

  SUT Eki Ek-3 Tıbbi Malzeme Listeleri Konulu Genel Yazı 09.10.2014 İndir

  Tüberküloz Tedavisinin Faturalandırılması Hakkında 25.09.2014 İndir

  Yabancı Uyruklu Hastalar ve Refakatçilerinin Tedavi Giderlerinde Ödeme Emrine Bağlanacak Belgeler Hakkında Muhasebat Genel Müdürlüğü Yazısı 19.09.2014 İndir

  Mavi Kartlılara Yurtdışında Yapılacak Tebligatlar 09.09.2014 İndir

  Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi 14.08.2014 İndir

  7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen madde ile Kurumumuz Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına bağlı Uluslararası İlişkiler ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde sevki yapılan yabancı uyruklu hastalara ait tedavi ve diğer giderleri hakkında Resmi Yazı İndir

  Yardım Sandığı Vakıfları İle İmzalanan Protokollerde Yapılan Ek Düzenlemeler Hakkında 06.08.2014 İndir

  Yurtdışı Sağlık Kurulu Raporlarının Teyitinde Görevli Hakem Hastaneler Hakkında 01.08.2014 İndir

  Kriyo Yöntemi İle Ağrı Tedavisi 10.07.2014 İndir

  SUT Kodlu Tıbbi Malzemeler-2 10.07.2014 İndir

  Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Hizmetlerin Fiyatlandırılması 20.06.2014 (09.10.2014 Tarihli ve 5514.678 Sayılı Makam Onayı İle Mülga) İndir

  Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hakkında 09.06.2014 İndir

  MEDULA-Hastane Sistemi Üzerinden Gönderilmeyen İşlemler Hakkında 09.06.2014 İndir

  Götürü Bedel Ödemesinden Mahsup İşlemleri Hakkında 09.06.2014 İndir

  Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hakkında 04.06.2014 İndir

  SUT Kodlu Tıbbi Malzemeler Hakkında 05.05.2014 İndir

  Enerji Tüketim Takip Modülü Veri Girişleri 29.04.2014 İndir

  Döner Sermayeli İşletmelerin Mali Kaynaklarının Değerlendirilmesi 11.04.2014 İndir

  Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil alan Uygulaması Hakkında 07.04.2014 İndir

  Engelli Sağlık Kurulu Raporu Bedellerinin Muhasebeleştirilmesi Hakkında 02.04.2014 İndir

  Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamındaki Kişiler İçin Medula Sisteminde Dikkat Edilecek Hususlar 01.04.2014 İndir

  Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Sağlık Yardımı Alan Kişiler İçin Medula Eczane Provizyon Sisteminde Dikkat Edilecek Hususlar 28.03.2014 İndir

  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergeye İlişkin Duyuru 28.03.2014 İndir

  SGK'dan Almanya Adına Sağlık Yardımlarından Yararlananların Dikkatine 27.03.2014 İndir

  Kan ve Kan Bileşenlerinin Transferi Hakkında Duyuru 24.03.2014 İndir

  Yatarak Tedavilerde Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi Hakkında 19.03.2014 İndir

  TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı İle Protokol İndir

  Kanama Durdurmada Kullanılan Tıbbi Malzemeler Hakkında 12.03.2014 İndir

  Allogreft Grubu Ürünlerin Ödemeleri Hakkında 12.03.2014 İndir

  T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı İndir

  Özellikli Sağlık Hizmetlerinin Planlanması Hakkında 12.02.2014 İndir

  İlaç ve Tıbbi Cihaz Teminine Yönelik Mal Alımlarında Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenme Konulu Genel Yazı 06.02.2014 İndir

  TSK Personelinin Sağlık Raporlarının Bakanlığımıza Bağlı Sağlık Sunucularında Yapılması Hakkında 06.02.2014 İndir

  Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında 24.01.2014 İndir

  Reçete Verileri 21.01.2014 İndir

  Yabancı Uyruklu Hastaların Tedavi Bedelleri Hakkında 21.01.2014 İndir

  Analık Hali Genel Sağlık Sigortası Talep Formu (EK-4/B) Hakkında 10.01.2014 İndir

  Alacaklarla İgili Uyuşmazlıklarda Yetki Devri Hakkında Kurum Onayı 09.01.2014 İndir

  Ambulans Ücretleri Hakkında 06.01.2014 İndir

  İstirahat Raporlarının 3 (Üç) İş Günü İçerisinde Gönderilmesi Hakkında 19.12.2013 İndir

  Sağlık Turizmi 2013 Yılı Kayıtların Tamamlanması Hakkında 18.12.2013 İndir

  Engelli Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 19.12.2013 İndir

  Analık Hali 06.12.2013 İndir

  Koklear İmplant Hakkında 05.12.2013 İndir

  Özel Sektör Hizmet Talebi -28.11.2013 (Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge yayımlanmıştır.) İndir

  Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Fiyatlandırılması Hakkında 20.11.2013 İndir

  Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemlerine Ait Kılavuz 14.11.2013 İndir

  Hasta Raporları ve Reçeteleri Hakkında 13.11.2013 İndir

  Ortodonti Sevklerinde İcon İndeks Uygulaması Hakkında - 11.10.2013 İndir

  E-Ödenek İkinci Versiyon Programı Hakkında - 11.10.2013 İndir

  E-Ödenek İkinci Versiyon Programı Hakkında - 10.10.2013 İndir

  E-Ödenek İkinci Versiyon Programı Kullanma Kılavuzu - 03.10.2013 İndir

  Yabancı Uyruklu Doktorların Tedavi Giderleri Hakkında 27.09.2013 İndir

  Maluliyet Tespit İşlemleri - 24.09.2013 İndir

  Yabancı Adli Vakalar Hakkında - 18.09.2013 İndir

  Human Albumin Tüketimleri - 03.09.2013 İndir

  Piyasa Fiyatları Yüksek Olan Alımlar - 19.08.2013 İndir

  Muayene Ücreti Hakkında - 14.08.2013 İndir

  Eşdeğer İlaç Kullanımı - 06.08.2013 İndir

  C-14 Üre Nefes Testi - 01.08.2013 İndir

  Hatalı Acil Sağlık Hizmetleri - 23.07.2013 İndir

  Ödeme Gücü Olmayan Acil Hastalar - 25.07.2013 İndir

  Fenne Uygunluk ile İlgili Sağlık Kurulu Rapor Ücretleri Hakkında - 10.07.2013 İndir

  Yabancı Hastalara İlişkin Tahsil Edilemeyen Tahakkuk Hakkında - 26.06.2013 İndir

  İstisnai Sağlık Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması - 13.06.2013 İndir

  Sağlık Raporları Konulu 2013/4762 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hakkında - 04.06.2013 İndir

  MEDULA/e-Sevk Uygulaması Hakkında - 24.05.2013 İndir

  SUT Kurallarına Uyulması Hakkında - 17.05.2013 İndir

  Hasta Maliyetleri Hakkında - 26.04.2013 İndir

  Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemlerine Ait Kılavuz - 12.04.2013 İndir

  Silah Ruhsatı Raporları Hakkında 18.02.2013 (03.06.2014 tarihli Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi İle Mülga) İndir

  Silah Ruhsatı Raporları 14.02.2013 (03.06.2014 Tarihli Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi İle Mülga) İndir

  112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları - 11.02.2013 İndir

  Engelli Bireyler İçin Sağlık Tesisleri Denetleme Formu Hakkında - 03.01.2013 İndir

  Trafik Kazalarında Tedavi Bedellerinin Faturalandırılması - 31.12.2012 İndir

  Engelli Sağlık Kurulu Raporları Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları - 14.12.2012 İndir

  Ücretsiz Engelli Sağlık Kurulu Raporu Verilmesi Hakkında - 30.11.2012 İndir

  Faturalandırma İşlemleri - 19.11.2012 İndir

  Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesinde Sevk Zinciri Uygulaması Hakkında 18.02.2015 İndir

  Güvence Bedellerinin Banka Kesin Teminat Mektubu İle Karşılanması -08.11.2012 İndir

  Sözleşmeli Ülke Sigortalılarına Sunulan Sağlık Hİzmetleri - 19.10.2012 İndir

  İkili Anlaşmalar Kapsamında Tedavi Faturaları - 21.09.2012 İndir

  SGK Katılım Payları - 27.07.2012 İndir

  Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti - 23.07.2012 İndir

  İlaç Tıbbi Sarf ve Laboratuvar Giderleri - 06.06.2012 İndir

  SGK Katılım Payları - 05.06.2012 İndir

  Ücretli Hastalara Uygulanacak Fiyat Tarifesi - 04.06.2012 İndir

  SGK Katılım Payları - 22.05.2012 İndir

  Hasta Başı Maliyet Verileri Hakkında - 21.05.2012 İndir

  Türkiye'de Yaşayan Yabancı Uyruklu Vatandaşlar Hakkında - 20.12.2011 İndir

  Hazine Hissesi - 26.01.2011 İndir

  Tıbbi Malzemenin SUT Fiyatı İle İlgili 25.10.2010 Tarihli Kamu İhale Kurulu Kararı İndir

  Omurga Cerrahisi ve Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubu Malzemeleri Hakkında 17.05.2010 (18.11.2014 Tarihli ve 5461.1223 Sayılı Makam Onayı İle Mülga) İndir

  Ülkemiz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara SYD Vakıflarından Yapılacak Yardımlar - 20.05.2009 İndir

  Paylar 12.08.2005 İndir

  Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Paylar Hakkında 12.05.2005 İndir