Finansal Koordinasyon

Görevleri 

1. Finansal Analiz Daire Başkanlığının faaliyet alanıyla ilgili olarak Birlikler ve sağlık kuruluşları düzeyinde teşkilatlanmayı sağlamak, organizasyon ve görevlendirmeleri yapmak,

2. Finansal Analiz Daire Başkanlığının Kurumsal WEB Sayfasını güncel tutmak,

3. Finansal Analiz Daire Başkanlığının arşiv, evrak, özlük iş ve işlemlerini yürütmek,

4. Finansal Analiz Daire Başkanlığının haftalık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

5. İç Denetim, Stratejik Plan, İç kontrol eylemleri ile ilgili  iş ve işlemlerini yürütmek,

6. Birimleri ile diğer daireler arasında koordinasyonu sağlamak,

7. Finansal Analiz Daire Başkanlığının konu alanı ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek