Tasarruf Eylem

Görevleri 

1. Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde, harcamaların kontrol altına alınması ve gelirlerin arttırılması amacıyla tasarrufu ön planda tutarak daha etkin bir şekilde hizmet sunulması amacıyla hazırlanan Tasarruf Eylem Planını hazırlamak ve sekretaryasını yürütmek,

2. Tasarruf Eylem Planının konu alanına göre Kurum Başkan Yardımcılıkları arasında koordinasyonu sağlamak,

3. Tasarruf eylem planının başarıyla yürütülebilmesi için genel sekreterlikler ve sağlık tesisleri düzeyinde birimler oluşturmak ve koordinasyonu sağlamak,

4. Faaliyet tabanlı canlı takip sistemi ile farkındalığı sağlamak ve gider takibini yapmak,

5. Finansal Analiz Daire Başkanlığının Kurumsal WEB Sayfasını güncel tutmak,

6. Daire Başkanınca verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.