Suriyeli Misafirlerimiz

Ülkemizde Geçici Koruma Altına Alınan Suriyelilere, Bakanlığımıza Bağlı Sağlık Tesislerinde Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Olarak Yapılan Tüm Düzenlemeler Aşağıdadır.

İletişim             Ali BATGA          0 312 705 13 56

 1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolü 03.03.2017 İndir

  Suriye ve Iraklı Gibi Kaydı ve Kimliği Olmayan Hastalar Hakkında Genel Yazı 16.01.2017 İndir

  Suriyeli Misafirlere Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Genel Yazı 19.10.2016 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınan Suriyelilere Verilecek Engelli Sağlık Raporu Protokolu 20.09.2016 İndir

  Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığının KDV Tevkifatı Konulu Yazısı 05.05.2016 İndir

  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolü 20.04.2016 İndir

  Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.04.2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Düzensiz Göçle Mücadele İle İlgili 2016/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (05.04.2016 Tarihli ve 29675 Sayılı Resmi Gazete) İndir

  Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Genel Yazı 06.11.2015 İndir

  Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilere Sunulan Sağlık Hizmetleri Algoritması (Üniversite ve Özel Hastaneye Sevk Edilenler Dahil) (Revize) 06.11.2015 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönerge 05.11.2015 İndir

  Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi Hakkında Genel Yazı 05.11.2015 İndir

  Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi Hakkında 27.10.2015 İndir

  Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi Hakkında 22.10.2015 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınanlara Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Genel Yazı 15.10.2015 İndir

  Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Genelge (12.10.2015 Tarihli ve 2015/8 Sayılı Genelge) 13.10.2015 İndir

  Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi İşlem Sisteminin Kullanılarak Yürütülmesi ve İnceleme İşlemleri Hakkında SGK Duyurusu 13.10.2015 İndir

  Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi İşlem Sisteminin Kullanılarak Yürütülmesi ve İnceleme İşlemleri Hakkında SGK Duyurusunun Eki 13.10.2015 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınan Suriyelilere Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Genel Yazı 27.08.2015 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınan Yabancılar Hakkındaki Genel Yazı 11.08.2015 İndir

  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolü 27.07.2015 İndir

  Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Sevk Zinciri Uygulaması Hakkında Genel Yazı 27.04.2015 İndir

  Geçici Koruma Sağlanan Uluslararası Hastalara Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Sevk Uygulaması Hakkında Genel Yazı 03.04.2015 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Hakkında Genel Yazı 27.03.2015 İndir

  Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesinde Sevk Zinciri Uygulaması Hakkında 18.02.2015 İndir

  Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 30.12.2014 İndir

  Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Genelge (18.12.2014 Tarihli ve 2014/4 sayılı GENELGE) İndir

  Suriyeli Yabancıların Kayıt İşlemleri Hakkında 17.11.2014 İndir

  Suriyeli Yabancıların Kayıt İşlemleri Hakkında Genelge 07.11.2014 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Hakkında Yönerge 27.03.2015 İndir