Finansal Analiz Daire Başkanlığı

Fiyat Tarifeleri

Sağlık Hizmetlerine Yönelik Fiyat Tarifeleri

Özele Hizmet Satışı

Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı

Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri

Kurumumuz Tarafından Yapılan Yürürlükteki Hizmet Protokolleri

Vakıf Protokolleri

Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakıfları İle Yapılan Protokoller

Faturalandırma Algoritmaları

Faturalandırma ve Muhasebeleştirme Algoritmaları

Faturalandırılamayan İşlemler

Faturalandırılamayan İşlemler ve Nazım Hesaplardaki Doğu Kayıtlarının Hastanelere Katkısı

Hatalı Faturalandırma Konulu Yazılar

Hatalı Faturalandırma Konulu Duyuru ve Yazılarımız

SUT Revize Talepleri

SUT Revize Taleplerinize Rehberlik Amacıyla Hazırlanmıştır.

e-Hastane Kullanım Klavuzları

e-Hastane Kullanım Kılavuzları (MEDULA)

Sağlık Haftaları ve Tedarik

Sağlık Haftaları Nedeniyle Tıbbi Malzeme Tedariğine İlişkin Düzenlemeler

Tıbbi Malzeme Eşleştirmeleri

Tıbbi Malzeme Eşleştirmelerine Yönelik SGK Duyuruları

TİTUBB Güncellemeleri

Geçerlilik Süreleri Dolan Belgeler İle İlgili TİTUBB Güncellemelerinde İdarelerin Yapacağı İşlemler

Suriyeli Misafirlerimiz

Geçici Koruma Altına Alınan Yabancılara Sunulan Sağlık Hizmetleri

Tamamlayıcı Destekleyici Sigorta

Tamamlayıcı ve Destekleyici Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Dökümanlar

Genel Düzenlemeler

Daire Başkanlığımızın konu alanı ile ilgili genel yazılar ve düzenlemeler

Sıkça Sorulan Sorular

tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.tr e-posta adresimize ulaşan sorularınız ve cevapları

Hastane Birleştirme ve Ayrıştırma

Hastanelerin Birleşme ve Ayrılmasına Yönelik Finansal Durum Değerlendirmeleri

Finansal Analiz Sunum Formatı

Birlik Finansal Analiz Değerlendirmesi Yapılırken Kullanılan Sunum Formatı

Finansal Raporlar

Türkiye Geneli, Birlikler ve Sağlık Tesisleri Rol Düzeyinde Finansal Raporlar

SUT İşlem Maliyeti Hesaplama

Maliyet Analizi Çalışmalarında Uygulanacak Rehber

Yürütülen Faaliyetler

Daire Başkanlığımızca Halen Yürütülmekte Olan Faaliyetler

Yazışmalar Takip

Daire Başkanlığımız Konu Alanındaki Yazışmalarınızı Buradan Takip Edebilirsiniz

Eğitim Faaliyetlerimiz

Daire Başkanlığımızca Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirilmektedir.

Seminer ve Konferans Sunumları

Daire Başkanlığımızın Konu Alanıyla İlgili Eğitim Sunumları

Muhasebe Ders Sunumları

Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi Eğitim Sunumları

Birlik ve Tesis Görevlilerimiz

Daire Başkanlığımız İle Koordinasyonu Sağlayan Kurum, Birlik ve Sağlık Tesisi Görevlileri

İyi Uygulama Örnekleri

Finansal Analiz ve Maliyet Konularıyla İlgili Yapılan İyi Uygulamalar

Faaliyetlerimiz

 • Resmi Gazete
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı
 • Kaynak Yayınlar
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
 • EKAP
 • ULAKBİM
 • Gelir İdaresi Başkanlığı
 • İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
 • Döner Sermaye ve Bütçe Uygulamaları
 • İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü
 • Türkiye İstatistik Kurumu
 • Sağlık Bölge Haritaları
 • Sağlık Bakanlığı İnteraktif Harita Uygulaması
 • Sağlık İstatistikleri
Copyrights © 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu.