Ödenek Planlama Birimi

          

                          

BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Genel Görev Tanımı:

1- Mevcut ve yeni sağlık tesislerinin tıbbi cihaz ve donanımlarına ait ödenek talep değerlendirme ve planlama iş ve işlemleri,

2-Mevcut sağlık tesisleri bünyesinde yeni hizmet birimi açılması veya hizmet genişlemesi kapsamında (TRSM, ÇİM, Palyatif Bakım Merkezi, Yoğun Bakım Ünitesi, Diyaliz Ünitesi vb.) ilgili Daire Başkanlıkları ile koordine ve ödenek taleplerine ilişkin ödenek planlama iş ve işlemleri,

3- Hizmete açılacak yeni bina, ek bina ve ilk binası olan sağlık tesislerinin zamanında hizmete açılabilmeleri amacıyla yapılacak olan tıbbi cihaz ve donanım planlama toplantılarının koordinasyonu ve gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri,

4- Hizmete açılacak yeni sağlık tesislerin (yeni bina, ek bina ve ilk bina) tıbbi cihaz, demirbaş ve ödenek planlama iş ve işlemleri,

5- Açılacak yeni sağlık tesislerin (ilk defa) tıbbi cihaz ve ödenek planlama iş ve işlemleri,

6- Sağlık tesislerine planlanan ödeneklerin tahsis, tenkis ve takip iş ve işlemleri,

7- Sağlık tesislerinin ödenek tahsis değişikliği, iş ve işlemleri,

8-Merkezi Alıma konu olacak tıbbi cihaz taleplerinin tespiti ile planlama birimine koordine iş ve işlemleri,

9- Ödenek planlama ile ilgili Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı ve ilgili Genel Sekreterlik ile yazışma iş ve işlemleri,

10- Merkezi alıma konu edilenler hakkında ilgili birime görüş verme ve görüş alma iş ve işlemleri,

11- Diğer Daire Başkanlıkları ile koordine, yazışma, iş ve işlemleri,

12- Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,