Koordinasyon Birimi

                                                                              


 BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Genel Görev Tanımı:

 

1- Daire Başkanlığına bağlı tüm birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

2- Daire Başkanlığımıza gelen tüm evrakları kayıt altına alarak, evrakların içeriğine göre birimlere havalesini sağlamak,

3- Diğer Daire Başkanlıkları ile ilgili koordinasyon ve yazışma iş ve işlemleri,

4-Daire Başkanlığının haftalık, aylık (gerekiyorsa),yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve düzenlemek, iş ve işlemleri,

5- SABİM, BİMER, SBNET ile Bilgi Edinme Biriminden gelen iş ve işlemler,

6- Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin mesai takip, iş ve işlemleri,

7- Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,