Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Birimi

                            

BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Genel Görev Tanımı:

1-Tıbbi hizmet alımları planlama kapsamındaki çalışmalara ait iş ve işlemler, (talep değerlendirme, olur, onay vb.)

2- Genel Sekreterliklere bağlı sağlık tesislerimizde hizmet alımı yöntemi ile verilen hizmetlerin kayıt altına alınması, güncellenmesi ve takip edilmesi iş ve işlemleri,

3- Tıbbi Hizmet Alımlarında TKHK izne tabi hizmetlerden cihaz parkurunda yer alan cihazların değerlendirilmesi, merkezi alıma görüş bildirme ve görüş alma, iş ve işlemleri,

4-Merkezi Alıma konu olan ve özellikli cihazların bakım anlaşmalarının merkezîleştirilme (merkezde toplama) iş ve işlemleri,

5-Merkezi alıma konu edilenler hakkında ilgili birime görüş verme ve görüş alma iş ve işlemleri,

6- Diğer Daire Başkanlıkları ile koordine, yazışma, iş ve işlemleri,

7- Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,