Merkezi Alım Planlama Birimi

                          


                       

BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

Genel Görev Tanımı:

 

1- Merkezi Alım planlama kapsamındaki çalışmalara ait iş ve işlemler,(talep toplama, tahsis, olur, onay vb.)

2- SHGM Tıbbi Cihaz Daimi İhtisas Komisyonu yazışma, iş ve işlemleri,

3- Müsteşarlık Makamında oluşturulan Bakanlık ve Bağlı kuruluşları Merkezi Alım Komisyonu izin, iş ve işlemleri,

4- Sağlık tesislerine ait yeni/ilk/ek binaları için Merkezi Alıma konu olan tıbbi cihazların planlaması ile birlikte, buna bağlı iş ve işlemler,

5-TKHK Merkezi Satınalma ve THSSGM Satınalma Daire Başkanlıkları ile ilgili yazışma, koordinasyon iş ve işlemler,

6- Merkezi alıma konu olan özellikli cihazların ilgili Daire Başkanlığı, SHGM, Genel Sekreterlik ile ilgili görüş, onay vb. yapılacak iş ve işlemler,

7- Cihaz tahsis değişikliği iş ve işlemleri,

8- Merkezi alıma konu edilenler hakkında ilgili birime görüş verme ve görüş alma iş ve işlemleri,

9- Diğer Daire Başkanlıkları ile koordine, yazışma, iş ve işlemleri,

10- Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,