Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri ve Genel Hususlar

Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri ve Genel Hususlar hakkında üst yazı ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 1. Üst Yazı İndir

  EK-1 Merkezi İzne Tabi Olan Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Listesi İndir

  EK-2 Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu İndir

  EK-2a Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu İndir

  EK-3 İzne Tabi Tıbbi Cihaz, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları Listesi İndir

  EK-4 Planlama Kapsamında Öncelikli Değerlendirilecek Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Listesi İndir