silinecek Akılcı İlaç Kullanımı

89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerimize bağlı tüm hastanelerimizde Akılcı İlaç Kullanımı kapsamında HIZLI ANTİJEN TESTİ kullanımına başlanmıştır.

 

Sağlık ve sağlığa erişmekte eşitlik insan haklarının değişmez parçasıdır. Dünya sağlık örgütü (DSÖ) bu ilkeden yola çıkarak ilaca erişilebilirliğin uzun vadeli ilaç politikası olması gerektiği sonucuna varmıştır. 

 

Akılcı ilaç kullanımı çalışmaları başlangıcı DSÖ tarafından 1985 yılında Nairobi’de yapılan toplantı kabul edilmektedir. Akılcı İlaç Kullanımı, DSÖ tarafından; kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyetle ve kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlanmıştır.

 

Gereksiz, etkisiz, yüksek maliyetli, yanlış ve hekime danışılmadan, uygun şekilde ilaç kullanılmaması birçok istenilmeyen sonuca neden olmaktadır.  İlaçlara karşı gelişebilecek direnç artışı, ilaçların yan etki risklerinin artması, etkin ve gerekli tedavinin sağlanamaması bunun sonucunda hastalık ve ölüm oranında artış, maliyet artışı, kaynakların yanlış kullanılması sonucu ilaca ulaşılabilirliğin azalması ile ekonomik ve sosyal maliyette artış olmaktadır. 

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımı yaygındır.

 

 

Akılcı ilaç kullanımı kapsamında 89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerimize bağlı tüm hastanelerimizde ocak 2017 itibariyle HIZLI ANTİJEN TESTİ temini sağlanmış, hızlı antijen test algoritması HBYS sistemlerine entegre edilmeye başlanmış ve kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Bu test ile endikasyon dışı gereksiz ve etkisiz antibiyotik kullanımının azaltılması hedeflenmektedir.