2016 Yılı Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Faturalandırma İşlemleri Eğitimi Antalya

Daire Başkanlığımız tarafından 07-11 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya İlinde, Genel Sağlık Sigortası Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Sağlık Uygulama Tebliği, Faturalandırma ve MEDULA Sistemi, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve Daire Başkanlığımızın faaliyet alanındaki diğer konularda bilgi verilmesi amacıyla “Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Faturalandırma ” konulu eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitim programı Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden gelen davetli konuşmacılar ve Daire Başkanlığımız personeli tarafından gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu eğitim Kurumumuza bağlı A2 ve A2 dal ve B grubu hastanelerin fatura birim sorumlularına verilmiştir.